Nr. Vardas ir pavardė Išsilavinimas Specialybė Kvalifikacinė kategorija Pareigos
1. Danutė Strazdienė Aukštasis

Magistro laipsnis

Ikimokyklinis ugdymas

Švietimo vadyba

III vadybinė kategorija

 

Direktorė
2. Dalija Andriuškienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas

 

III vadybinė kategorija

 

Direktoriaus

pavaduotoja ugdymui

3. Janina Purauskienė

 

Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Vyresnioji auklėtoja Auklėtoja
4. Aušra Zuozienė

 

Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja Auklėtoja
5. Dalia Neverauskienė

 

Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja metodininkė Auklėtoja
6. Violeta Požerskienė

 

Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Vyresnioji auklėtoja Auklėtoja
7. Violeta Jatužienė

 

Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Vyresnioji auklėtoja Auklėtoja
8. Audronė Cicėnienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Pradinis ugdymas Vyresnioji auklėtoja Auklėtoja
9. Virginija Knoknerienė

 

Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Vyresnioji auklėtoja Auklėtoja
10. Danutė Meliūnienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Vyresnioji auklėtoja Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
11. Virginija Bubinienė Aukštasis Meninis ugdymas Metodininkė meninio ugdymo pedagogė Meninio ugdymo pedagogė
12. Vilija Sinkevičienė

 

Aukštasis Specialusis ugdymas Logopedė metodininkė Logopedė
13. Ingrida Švanė Aukštasis Magistro laipsnis Specialusis ugdymas Logopedė metodininkė Logopedė
14. Kristina Zabukaitė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja Auklėtoja
15. Vida Šidagienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja Auklėtoja