PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ DIREKTORĖS DANUTĖS STRAZDIENĖS METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS

 

Panevėžio lopšelio – darželio ,,Varpelis“ strateginis planas 2017-2019 metams

 

Panevėžio lopšelio – darželio ,,Varpelis“ strategijų realizavimo priemonių planas 2017-2019 metams

 

Panevėžio m. l/d ,,Varpelis“ finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis

 

Panevėžio m. ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas