„Varpelis“

Panevėžio lopšelis-darželis

Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...

Steigėjas

Steigėjas

Partneriai

Partneriai

→Mūsų įstaiga nuo 2021 m. vasario mėn. iki gruodžio mėn. vykdė aplinkosaugos švietimo projekto ,,Gamtos pažinimas mieso centre” veiklas. Aktyvus įstaigos bendruomenės narių tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas gerino tarpusavio santykius, skatino siekti bendro tikslo – vykdant aplinkosauginę veiklą, ugdyti vaikų ekologinį sąmoningumą bei skatinti gamtos pažinimą, puoselėjimą ir saugojimą įdomioje, palankioje eksperimentuoti, tyrinėti, ieškoti, atrasti, pažinti, aplinkoje. Projektų ir renginių inicijavimas darželio bendruomenei, miesto bei respublikos ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenėms, socialiniams partneriams,  padėjo įgyti, gilinti ir plėtoti teisingą požiūrį į aplinkos saugojimo problemas, formuoti aplinkai draugiškas vertybes, skiepyti meilę augalams ir gyvūnams. Š. m. gruodžio 17 d. vyko paskutinė projekto veikla – akcija ,,Papuoškime eglutę nykštukais”. Nykštukus iš antrinių žaliavų gamino vaikai, tėveliai ir darbuotojai. Buvo papuošta kiemo eglutė. 

Perspektyvoje planuojama projektą tęsti kuriant nauja sedukacines erdves darželio kieme, integruoti STEAM veiklas  tiriant gamtinę aplinką ir  atrasti gamtos saugojimo ir tausojimo galimybes, pagal galimybes aktyviau bendradarbiauti su socialiniais partneriais. 

Rugsėjo 21 d. mūsų darželį aplankė ornitologas Gediminas Petkus.  Ugdytiniai dalyvavo pamokėlėje ,,Paukščiai šalia mūsų”. Tai viena iš įstaigos vykdomo projekto ,,Gamtos pažinimas miesto centre”, veiklų. Ornitologas vaizdžiai papasakojo vaikams apie sparnuočius. Mažieji sužinojo kokie paukščiai gyvena šalia mūsų – Lietuvoje, darželio teritorijoje, kokius lizdus suka, kokie inkilėliai tinkami skirtingoms paukščių rūšims, kada ir kodėl išskrenda į šiltuosius kraštus. Vaikai klausėsi, stebėjo, akimis ieškojo medžiuose striksinčių zylučių, smilginių strazdų, varnėnų, karvelių.  Žiūronų ir teleskopo pagalba sparnuočius galėjo apžiūrėti iš arčiau. Ornitologas Gediminas stebėjosi, jog ,,Varpelio“ teritorijoje gyvena tiek daug įvairių paukščių. O mūsų sparnuotieji kaimynai, lyg žinodami, kad svečiuose lankosi ornitologas, tik suko ir suko ratus virš galvų.

 

Darželis įsigijo svečio atvežtą edukacinį tentą apie sparnuočius. Tente vaizduojami paukščiai. Prie paukščių nuotraukų yra pateikti QR kodai. Juos nuskaičius telefonu, galima girdėti pasirinkto paukščio giesmelę. Vaikai gali mokytis pažinti ne tik paukščius ir jų giesmes, bet ir spalvas, raideles ir pan.

 

INFORMUOJAME: Panevėžio miesto savivaldybė siekia išsiaiškinti su vietos bendruomene dėl neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) paslaugų prieinamumo, NVŠ mokyklų ugdymo paslaugų atitikties vartotojų poreikiams. Prašome pateikti savo nuomonę, užpildant  klausimyną, susijusį su NVŠ ir formalųjį švietimą papildančiu ugdymu (toliau – FŠPU) Panevėžyje.

https://www.panevezys.lt/lt/apklausa/nvs-apklausa-2021_3039.html

 

Vasara Panevėžio „Varpelyje“

Vasara Panevėžio ,,Varpelyje“

INFORMACIJA

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos
teritorijoje paskelbimo“
pakeitimo 2020 m. gruodžio 7 d. Nr. 1364

2.2.9.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.                                          

 

INFORMACIJA

NUSTAČIUS UGDYMO ĮSTAIGOJE KORONAVIRUSO INFEKCIJOS (COVID-19) ATVEJĮ, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA  PRIIMĄ SPRENDIMĄ DĖL LAIKINO VISOS AR DALIES UGDYMO ĮSTAIGOS VEIKLOS APRIBOJIMO/STABDYMO, AR  UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU.

 

INFORMACIJA

Daugiau informacijos – prisegtuke arba https://bit.ly/2TSlPEM

 

Visą kovo mėnesį „Vaikų linija“ kviečia švietimo ir ugdymo įstaigas, aktyvias nevyriausybines, valstybines ir verslo organizacijas savo veiklomis ir idėjomis prisidėti prie šios iniciatyvos, taip pat savo bendruomenėms organizuoti ir vykdyti veiklas, skirtas stabdyti patyčias ir kitokį žeminantį elgesį.

Siekiant mažinti patyčių paplitimą, turime dirbti visus metus, tačiau kovo mėnesį „Vaikų linija“ kviečia sutelkti vaikų ir suaugusiųjų dėmesį į patyčių problemos aktualizavimą ir jos sprendimo būdus. Kiekvienas iš mūsų gali prisidėti, kad patyčių mūsų šalyje būtų mažiau.

Lopšelio-darželio ,,Varpelis” mokytojai prisideda prie iniciatyvos, įvairias veiklas, skirtas stabdyti patyčias ir kitokį netoleruotiną elgesį, lanksčiai integruodami į ugdymo procesą.

 

 

Atsižvelgdami į tarptautinių ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą.

Norint pateikti informaciją apie save, reikia kreiptis į NVSC šiais būdais:
tel. nr. 8 5 2124098
el. paštu 
info@nvsc.lt
arba  
užpildant formą  http://nvsc.lrv.lt/covid-19

Jeigu šiemet lankėtės Kinijoje ar Šiaurės Italijoje ir grįžę pajutote simptomus, panašius į gripo, kreipkitės į bendrąjį pagalbos centrą tel. 112.

Kilus klausimų dėl naujojo koronaviruso galima skambinti NVSC visą parą: +370 618 79984, +370 616 94562

Daugiau informacijos https://nvsc.lrv.lt/ ir http://sam.lrv.lt/ tinklapiuose.