Įstaigos nuostatai ( 2019 m.)

El dienyno Mūsų darželis naudojimo tvarkos aprašas

Darbo tvarkos taisyklės ( 2020 m.)

Dokumentų valdymo procedūrų aprašas 2019M.