Darbo tvarkos taisyklės 2023 m.

El dienyno „Mūsų darželis“ naudojimo tvarkos aprašas

Dokumentų valdymo procedūrų aprašas 2019 m.

Vidaus kontrolės politika

Etikos kodeksas 2019

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Darbo apmokėjimo sistema (2023 -01-01)_

Pedagogų dalinių kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Finansų kontrolės taisyklės (2022-09-01)

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO TVARKA

Nekontaktinių valandų panaudojimo tvarkos aprašas (2023 m.)

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Priešmokyklinio ugdymo nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas  (2023-02-03)

Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas ( 2021 m. )

MOKESČIO, NUSTATYTO ĮSTAIGOS REIKMĖMS NUSTATYMO IR PANAUDOJIMO, TVARKOS APRAŠAS

UGDYMOSI ŠEIMOJE ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS ( CUKRINIU DIABETU, BRONCHINE ASTMA AR KITA), KURIEMS REIKIA VARTOTI VAISTUS PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO (MOBINGO) TVARKOS APRAŠAS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS 

MOKINIŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, SAVIRŪPOS PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ATRANKOS MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO APRAŠAS

APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS ( 2023 -07-01)

VAIKŲ PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS 82