2023 M.

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m.

Aiškinamasis raštas 2023 m. III ketv. 

20+VSAFAS+4+priedas+2023 m. III ketv. 

Veiklos rezultatų ataskaita 2023 m. III ketv. 

Finansinės+būklės+ataskaita 2023m. III ketv.

Aiškinamasis raštas 2023 m. II ketv. 

20+VSAFAS+4+priedas 2023 m. II ketv. 

Veiklos rezultatų ataskaita 2023 M. II ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2023 m. II ketv. 

Finansinės būklės ataskaita 2023M. I ketv. 

Veiklos rezultatų ataskaita 2023 m. I ketv. 

20+VSAFAS+4+priedas 2023 M. I ketv. 

Aiškinamasis raštas 2023 m, I ketv.

2022 M. 

FAR 2022 M. (2022-12-31 )

 Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2022m.

Aiškinamasis raštas 2022 m. III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2022 m. II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2022 m. II ketv.

20+VSAFAS+4+priedas+2022 m. II ketv. 

FAR 2022 m. II ketv.

FAR  tarpinė ataskaita (2022 m. I ketv.)

2021 aiskinamasis raštas 2021 m.

2021 FAR

FAR tarpinių  ataskaitų rinkinys (2021 m.III ketv.)

FAR tarpinė ataskaita ( 2021 m. II ketv.)

FAR tarpinė ataskaita ( 2021 m. I ketv.)

FAR 2020 m.

FAR aiškinamasis raštas 2020 m.

FAR aiškinamasis raštas 2019 m.

FAR 2019 m.

FAR 2018 m.

FAR aiškinamasis raštas 2018 m.

FAR  2017 m.

FAR aiškinamasis raštas 2017 m.

FAR 2016 m.

 FAR aiškinamasis raštas  2016 m.