VADOVO 2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VADOVO 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VADOVO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VADOVO 2020 METŲ VEIKLOS  ATASKAITA

 

 20232027 m. STRATEGINIS PLANAS

20202022 m. strateginis planas 

20172019 m. strateginis planas 

 

2023-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

2022 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

 

2024 METŲ VEIKLOS PLANAS

2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

2020 m. veiklos planas

2019 m. veiklos planas

2019 m. veiklos ataskaita

 

PU-PLANAS-2023-2024-M.M

.Atnaujinto priešmokyklinio UT įgyvendinimo planas