Viešųjų pirkimų planas 2021 m.

Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas 2020m.

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS