Mūsų darželis yra pačiame miesto centre, todėl lengvai pasiekiamas iš bet kurios miesto vietos. Darželio teritorija – žalumos oazė miesto vidury. Joje gausu augmenijos: medžių, krūmų, gėlių. Juos kruopščiai prižiūrime, puoselėjame, todėl darželio aplinka estetiška, patraukli tiek vaikams, tiek suaugusiems bei funkcionali – apsaugo mus nuo miesto dulkių bei triukšmo. Dėl augmenijos gausos darželio teritorija mūsų mažyliams yra įdomių įspūdžių ir džiaugsmingų atradimų kupinas šaltinis.

Visose darželio grupėse padarytas remontas, jos šviesios, jaukios, saugios, todėl vaikams galime užtikrinti patogią ir estetišką aplinką, kuri tenkina pagrindinius vaiko poreikius: žaisti, judėti, bendrauti, pažinti, eksperimentuoti, kurti.

Vaikų ugdymu rūpinasi 14 pedagogų: 2 vadovai, 8 auklėtojos, 1 priešmokyklinio ugdymo pedagogė, 1 meninio ugdymo pedagogė, 2 logopedės. 7 pedagogės turi aukštąjį išsilavinimą, kitos – specialųjį vidurinį išsilavinimą. 5 pedagogės turi auklėtojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, kitos – vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją.

Darželio vizija – moderni, demokratiška ikimokyklinio ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, atitinkančią šiuolaikinės visuomenės poreikius, sauganti vaikų sveikatą ir puoselėjanti kultūrinį bei dvasinį paveldą.

.

Darželio misija – įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti vaikų ugdymosi poreikius pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, saugoti vaikų sveikatą ir puoselėti kultūrinį paveldą. Racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti įstaigai skirtus išteklius.

Darželio filosofija – ,,Dėl vaiko, vardan vaiko!

          Įstaigos pedagogų parengtoje programoje siekiame humanizuoti, demokratizuoti mažųjų ugdymą, pabrėžiant vaiko individualumą ir savitumą, atsižvelgiant į vaiko poreikius, interesus, gabumus. Mes siekiame inicijuoti pačių vaikų aktyvumą, veiklumą, kūrybiškumą bei garantuojame vaikams saugią ir džiugią vaikystę. Tikimės, kad su mūsų pagalba vaiko socializacijos procesas bus sėkmingesnis ir atitiks tėvelių lūkesčius.

Mūsų darželyje kiekvienas vaikas yra laukiamas, mylimas, saugus!

• Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo programa
• Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa
• Vaikų sveikatingumo ir sveikos gyvensenos ugdymo programa