Gegužės 16 d. darželio kieme vyko Šeimos dienos ,,STEAM su mama ir tėčiu” šventė. Buvo linksma, gera, įdomu!

Geužės 15 d. mūsų įstaigos vyresnieji vaikučiai dalyvavo Tarptautinės šeimos dienos minėjime Laisvės aikštėje ,,Šoku aš, šoki tu, šokame visi kartu“

Gegužės 13 – 17 d., Šeimos dienai paminėti, darželyje vyksta Tėvelių dienos ,,Kai užaugsiu, būsiu…”– tėveliai pristato savo profesijas vaikučiams.

→ Teatro Smagumėlis viešnagė  – spektakliukas ,,Dolės atostogos kaime”

,,Pelėdžiukų” gr. išvyka pas Pepę. STEAM veikla – picų kepimas.

Bendradarbiavimas su Sporto ir išsilavinimo akademija:

→,,Kregždučių” gr. vaikučius aplankė įdomus svečias – vienuolė sesuo Elija. Ji papasakojo kodėl ir kaip pasirinko vienuolės kelią, žaidė su vaikučiais ir atliko darbelį.

Vaikų Velykėlės ,,Atriedėjo margučiai”, kurias vedė linksmosios Zuikutės Kamilija ir Karolina.

→ Siekiant paįvairinti profesinės patirties sklaidą, priešmokyklinio ugdymo mokytojos Aušra ir Karolina vedė 13-os kl.  pamoką ,,Velykinių margučių puošimas priešmokyklinukų tėvams.

→Priešmokyklinukų išvyka į Robolabas

Edukacija apie dinozaurus🦕🦖 kraštotyros muziejuje, kurioje dalyvavo priešmokyklinės grupės ugdytiniai.

→Kolegialus bendravimas – 13-os kl. pamoka mokytojams ,,Velykinių dekoracijų gaminimas”, kurią vedė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Gerda.

Tarptautinė teatro diena – ,,Drugelių” ir ,,Pelėdžiukų” grupių vaikučiai tapo aktoriais ir vaidino draugams. Pamatėme vaidinimus ,,Vilkas ir septyni ožiukai” ir ,,Pirštinė”.

→ Ikimokyklinio ugdymo mokytojos vykdė iniciatyvą  ,,Pasveikink vienišą senolį su Šv.Velykomis”. Šv.Juozapo globos namuose ir visos  įstaigos bendruomenės vardu pasveikino jų gyventojus Šv. Velykų proga. Ačiū lopšelio-darželio bendruomenei, prisidėjusiai prie iniciatyvos įgyvendinimo ir gaminusiai atvirukus. Mūsų visų gerumas nelieka nepastebėtas, jis palieka pėdsakus žmonių širdyse…

→ Kovo 20-oji pasaulinė Žemės diena, lygiadienis, astronominis pavasaris, o kovo 22-oji – Vandens diena. ,,Varpelio” bendruomenė minėjo Žemės ir Vandens dienas – vyko integruota STEAM ,,Vandens eksperimentai” ir muzikinė veikla, iškelta Žemės vėliava.

,,Žiema, žiema, bėk iš kiemo!”

Vasario 16-osios šventė ,,Lietuva, brangi tėvyne”. Šventę vedė mokytoja Danutė.

→Ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Karolina ir Mikaldė vedė atvirą veiklą ,,STEAM eksperimentai” Panevėžio kolegijos pedagoginių studijų studentėms.

→ Sausio 25-oji – pusiaužiemis. Kaip teigia etnologė G. Kadžytė – ,,Meška atsibunda per pusiaužiemį pasižiūrėti, kada ateis jos laikas. Sakoma, meška išlenda iš savo guolio, jeigu saulėta diena, ji pamato savo šešėlį – kitą didelį žvėrį, truputėlį nusigąsta, lekia greit į savo guolį ir pasislepia, užmiega. Tai pavasaris ateis greičiau. O jeigu diena apsiniaukusi, tai meška braidžioja po savo karalystę, tikrina, kur briedžio pėdos. Žinoma, ji nuvargsta, tada jau miega ilgai, o kol meška miega, tol žiema tęsiasi…”. Tad ir ,,Varpelyje” vyko linksma pusiaužiemio šventė. Joje dalyvavo mergaitė, kuri keliavo į mišką nešdama lauktuves žvėreliams, paukšteliams ir ten surado mielą meškutę. Ją, kartu su vaikučiais, pažadino. Visi linksmai šoko, žaidė žaidimus.

Priešmokyklinukų išvyka į ,,Garso” kino centrą. Edukacinė pamoka ,,Pyragas”.

Sausio 12 d. 8.00 val. Panevėžio lopšelio-darželio „Varpelis” bendruomenė prisijungė prie organizuojamos pilietinės iniciatyvos „Pergalės šviesa“ – languose uždegė pergalės, vienybės ir atminimo žvakutes. Sausio 13-ąją minint… Kūrybiniai darbeliai, pažintinės veiklos, laisvės švieselių stebėjimas…

Edukacija Panevėžio kraštotyros muziejuje ,,Išgirsk miško pasaką”

Edukacija ,,Grūdo kelias” Ramygalos malūne🙂

Svečiuose lopšelyje-darželyje ,,Dobilas”- STEAM laboratorijoje. Veikla ,,Grybų mūšis”🍄🙂

Viešnagė Šiaurinėje bibliotekoje

Sveikos mitybos diena🙂

Šviesos šventė🙂

Priešmokyklinukų išvyka į Panevėžio robotikos centrą ,,RoboLabas”

,,Varpelio” pedagogai kolegialiai bendrauja ir bendradarbiauja: logopedų 13-os klasės pamoka mokytojams ,,Logopedinės pratybos. S-š taisyklingas tarimas”.

LIETUVOS GIMTADIENIS – VASARIO 16-OJI

,,LIETUVA – MES DALELĖ JOS ŠIRDIES“

ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA

→ TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA 2022

Vaikučiai grupėse kalbėjo apie savo artimiausią aplinką, kurioje gyvena – darželio grupė, namai ir kt. Atkreipė dėmesį į žmonių tarpusavio santykius, tolerancijos/netolerancijos atvejus. Kiekvienas iš mūsų gyvename name ar daugiabutyje ir turime kaimynus. Jie yra skirtingi, bet tai juk netrukdo žmonėms bendrauti ir gyventi kaimynystėje. Gražus bendravimas su artimaisiais ir kitais nepažįstamais žmonėmis – tai kelias link tolerancijos.

Vyko rytmetis „Tolerancija – tai mes“. Darželio ugdytiniai ,,statė” Varpelio tolerancijos namą.

DERLIAUS ŠVENTĖ ,,LINKSMASIS RUDENĖLIO TRAUKINYS”

BENDRUOMENĖS IŠVYKA Į SRAIGIŲ ŪKĮ

TARPTAUTINĖ MOKYTOJŲ DIENA 2022

→RASOS ,,NUPINSIME VAINIKĄ…“

→SVEČIUOSE ŠUNŲ DRESŪROS MOKYKLA ,,MANO BESTAS”

→VAIKYSTĖS ŠVENTĖ

Birželio 1-oji – vaikų diena! Vyko linksma vaikystės šventė.

→ŠEIMOS ŠVENTĖ

Šeima – vienas iš gamtos šedevrų…

Minint tarptautinę Šeimos dieną, gegužės 16 d. darželyje vyko šeimos šventė ,,Linksmieji žaidimai“ . 

 

→DARŽELIO GIMTADIENIS. VAIKŲ VELYKĖLĖS.

Balandžio 22 d. darželyje buvo neeilinė – visa bendruomenė šventė solidų įstaigos gimtadienį. Skambėjo muzika, dainos, sveikinimai, buvo dovanojamos dovanos, vyko fotosesijos… Vaikučiai su ,,kiškučiais” taip pat minėjo vaikų Velykėles ir linksmai rideno, spalvino ir tapė įvairius margučius.

→ŠAŠKIŲ TURNYRAS.

Balandžio 21 d. priešmokyklinės ,,Kregždučių” grupės ugdytinis Arnis dalyvavo miesto šaškių turnyre, kurį organizuoja Panevėžio lopšelis-darželis ,,Vaivorykštė”.

→ FLASHMOBAS ,,LAIKAS KELTIS”. Vaizdo įrašo nuorodą https://youtu.be/74Gl2SJl80Q

→AŠ BĖGU 2022

→AUTIZMO SUPRATIMO DIENA

→TEATRO SAVAITĖ „SEKU, SEKU PASAKĄ…“

Susitikimas su rašytoja Neringa Tik – edukacinęs pamokėlės ,,Noriu pasakos”

→ŽEMĖS IR VANDENS DIENA „ŽEMĖ – MŪSŲ NAMAI“

→40-IES PAUKŠČIŲ DIENOS IR KOVO 11-OSIOS PAMINĖJIMAS

Kovo 10-ąją dieną vyko simbolinis paukštelių sugrįžimo į gimtuosius kraštus ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Kovo 11-osios paminėjimas „Sveiki sugrįžę į gimtinę“Skambėjo paukštelių garsų ir tėvynei skirta muzika, vaikai su mokytojomis Lietuvos ir Ukrainos vėliavų spalvų paukšteliais papuošė „Gedimino“ pilies kalnelį, medelius. Surengta grupių komandinių kūrybinių darbų parodėlė.

→ GURGU GURGU Į KAZIUKO TURGŲ

Kovo 4 d. popietę ,,Varpelyje” skambėjo liaudiška muzika ir šaunūs mažieji prekiautojai kvietė darbuotojus ir tėvelius apsilankyti Kaziuko turguje.

→ UŽGAVĖNĖS 2022

Saulėtą kovo pirmą dieną lopšelyje-darželyje ,,Varpelis” šurmuliavo persirengėliai, vyko Lašininio ir Kanapinio kova, siekiant kuo greičiau išvyti žiemą ir prisišaukti pavasarį, skambėjo muzika ir kvepėjo blynais.

→VASARIO 16-OJI – SUKURKIME LIETUVĄ KARTU

→SAUSIO 13-OJI ,,VARPELYJE”

 

→ SAUSIO 6 DIENA – TRYS KARALIAI. ATSISVEIKINIMAS SU EGLUTE

Sausio 6 d. vyko Atsisveikinimas su eglute ir Trijų karalių šventė. Vaikučiai nupuošė savo grupių ir salės eglutes, piešė karalius, rašė linkėjimus eglutei, kuriuos perskaitys šių metų gruodžio mėnesį, vėl ją puošdami. Salėje, priešmokyklinės ,,Kregždučių” grupės vaikučiai, dainavo, žaidė žaidimus, šoko, o jų šventinį pasirodymą stebėjo visa bendruomenė Zoom virtualioje aplinkoje. 

Tai žiemos švenčių pabaigtuvės. Sakoma, kad nuo Kalėdų iki Trijų Karalių „diena pailgėja per gaidžio žingsnį, arba tiek, kiek avinas pašoka į viršų”. +K+M+B (Kasparas, Merkelis, Baltazaras) – kiekvienam karaliui skirtas kryželis prieš jo vardą, reiškia išminčiaus šventumą.  Žmonės ženklina savo namų durų staktas, tikėdami, kad užrašius šias raides namai bus apsaugoti nuo piktųjų dvasių.

→TARPTAUTINĖ DRAUGO DIENA

Lapkričio 29 d. – tarptautinė draugo diena. Draugystės knygos kūrimas. 

 

→Sveikos mitybos diena ,,Sveikiausios ir skaniausios salotos”

→Pasaulinė košės diena ,,Virė, virė košę…”

→Kūrybinės STEAM dirbtuvės ,,Rudeninių lapų virsmas”

→SU TARPTAUTINE MOKYTOJŲ DIENA!

→Pasaulinė muzikos diena ir Tarptautinė šypsenos diena. Rytmetis ,,Kai skamba muzika – mes šypsomės!“ 

→Priešmokyklinukų švyka į Kraštotyros muzijų. Edukacinė programa ,,Miško pasaka”.

→Floristiniai kilimai iš rudens gėrybių darželio kieme. Nuostabu!

Sveiki sugrįžę! Rugsėjo pirmoji♥♥♥

→ Sporto aikštelės atidarymo šventė

Birželio mėnesį darželyje vyko linksma šventė – naujos sporto aikštelės atidarymas. ,,Varpelio“ bendruomenė labai džiaugiasi naujai įrengta edukacine zona, nes dabar vaikučiai gali saugiai žaisti krepšinį ir futbolą, kitus judriuosius žaidimus, lavina fizinio aktyvumo, iniciatyvumo ir atkaklumo kompetencijas. Tai puiki vieta įvairiems renginiams. 

→ Pramoga – paroda ,,Svajonių pilis”

Birželio 21 d. lopšelio – darželio „Varpelis“ ugdytiniai susirinko į pramogą „Svajonių pilis“. Smėlio dėžėse vyko statybos – vaikai aktyviai projektavo ir iš smėlio statė svajonių pilis. Vėliau jas puošė ir dekoravo gamtinės medžiagos, priemonių iš antrinių žaliavų elementais: įvairių formų akmenukais, eglės, pušies kankorėžiais, kamšteliais ir pan. Veikla skatino mažųjų kūrybiškumą, tyrinėdami jie aktyvino gamtos pažinimo įgūdžius, patyrė atradimo džiaugsmą. Darželio lauko erdvėse vyravo teigiamos emocijos – linksmas vaikų juokas ir klegesys, o smėlio dėžėse iškilo nepakartojamų svajonių pilių paroda. Pilys – mažos ir didelės, įmantrios ir paprastos, dekoruotos ir ne.

→ Sporto šventė vaikų gynimo dienai paminėti ,,Mes sveiki ir laimingi“ ♥♥♥

Gegužės 31 d. ,,Varpelio” kieme skambėjo muzika, klegėjo linksmi vaikučių balsai ir juokas. Vyko sporto šventė vaikų gynimo dienai paminėti – ,,Mes sveiki ir laimingi”. Vaikai atliko įvairias sportines užduotis, pūtė ir gaudė muilo burbulus, lenktyniavo su mašinytėmis, linksmai žaidė su balionais, kuriuos vėliau paleido į dangų, kaip svajonių išsipildymo simbolius. Ore tvyrojo džiaugsminga, linksma ir užburianti kartu linksmintis, nuotaika. ,,Varpeliukai” šventė vaikystę!

→ Išleistuvės ,,Lik sveikas, darželi!”

O šiandien lik sveikas, darželi,
Tu mums džiugią vaikystę davei.
Palinkėkit laimingo mums kelio,
Nepamiršim tavęs dar ilgai.

Gegužės 27 d. ,,Varpelyje” vyko linksma šventė – priešmokyklinukų išleistuvės. Mūsų vyriausieji ugdytiniai buvo iškilmingai išlydėti į mokyklą – skambėjo padėkos, linkėjimai, dainos, blyksėjo fotoaparatų blyksniai. Linkime didelės sėkmės būsimiems pirmokams, žengiant į antrą, naują gyvenimo etapą – mokyklą!

→ Nuotolinė konferencija

,,STEAM TAIKYMO PATIRTIS ,,VARPELYJE“

 (gerosios patirties sklaida)

2021 m. gegužės 18 d. lošelyje-darželyje ,,Varpelis” vyko nuotolinė konferencija, kurios metu visi įstaigos pedagogai pasidalino savo patirtimis plėtojant STEAM veiklas su vaikučiais. STEAM ugdymo modelis yra svarbus, siekiant padėti atsiskleisti individualiems vaikų poreikiams ir gebėjimams, tikslingai naudoti tyrinėjimą, eksperimentavimą, informacines komunikacines technologijas. Įstaigos mokytojų  gebėjimas teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį, įtakos galimybes garantuoti kokybišką ugdymą.

 

→ Šeimos diena

                                                                                      Kęstutis Ivinskis

MANO ŠEIMA

Šiandien man puiki diena,
Susirinks visa šeima.
Jai virtuvėje linksma
Ruošia staigmeną mama.
Bus močiutė ir senelis,
Ir jų mylimas šunelis.
Grįš tėvelis po darbų,
Gal parneš man dovanų?
Iš mokyklos brolis grįš
Ir paskambins į duris,
O tada visi kartu
Sėsime gardžių pietų.
Džiaugsis tėtis ir mama,
Kad drauge visa šeima.
Juos visus apkabinu,
Nes labai labai myliu.

Gegužės 14 d. darželyje vyko šeimos dienos paminėjimas – LINKSMIEJI ŽAIDIMAI.

→AKCIJA!

,,SENI DAIKTAI – NAUJI ŽAISLAI”

→ Vaikų Velykėlės

Balandžio 8 d. darželyje vyko šventinis rytmetis ,,Rid rid margi margučiai”. Vaikučius lankė Velykų bobutė ir Zuikis. Daug džiaugsmo buvo vaikučiams!

→ Kūrybinių darbų paroda ,,Gražiausias velykinis margutis”

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Virginija Knoknerienė inicijavo kūrybinių darbų parodą darželio bendruomenei ,,Gražiausias velykinis margutis”. Dėkojame dalyviams. Darbai nepakartojami!

velykinis margutis padėka

→ Linksmosios velykinių viščiukų ir kiškučių istorijos darželio kieme

Nuoširdžiai dėkojame bendruomenės nariams, prisijungusiems prie kvietimo papuošti lauko erdves ir kurti džiaugsmingą velykinę nuotaiką vaikučiams.

 

→Teatro savaitė ,,Seku, seku pasaką…”

Kovo 23 – 26 dienomis mūsų darželio mažieji buvo tapę aktoriais ir vaidino spektakliukuose. Visi vaidinimai buvo originalūs, linksmi. Nufilmuotus spektakliukus galėjo pamatyti tėveliai ir kitų grupių draugai. Nuoširdžiai dėkojame tėveliams už vaikučių kaukes ir kostiumus.

→Renginys Žemės ir Vandens dienoms paminėti ,,Žemė – visų namai“

Ar žmonės žino, kad miškai —
tai mūsų žemės gyvos mintys,
kad jiems išnykus visiškai,
                                             žmogus ir žemė ims kankintis?  (Justinas Marcinkevičius)

♥♥♥

Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia,
nesvarstydami – kodėl ir kam.
Jeigu šita žemė kam priklauso,
                                            tai pirmiausia, žinoma, vaikams. (Justinas Marcinkevičius)

Kovo 20-oji – pasaulinė Žemės diena.

Kovo 22-oji – pasaulinė Vandens diena.

Šios gražios šventės proga, svarbu prisiminti, jog pavasario lygiadienis – Pasaulinė Žemės diena įpareigoja konkrečiais darbais prisidėti prie gamtinės aplinkos puoselėjimo ir saugojimo. Tai galime atlikti kiekvienas savo kieme, namų aplinkoje. Rūpintis Žemės išsaugojimu privalome visi. Kiekvieną dieną. 

Visą savaitę, kovo 15 – 19 dienomis, mūsų darželio vaikučiai su mokytojomis kalbėjo, diskutavo apie gamtinę aplinką, neatsakingą vartojimą,  apie būtinybę prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo, apie vandens svarbą, jo kokybės reikšmę žmogaus sveikatai. Darė įvairius kūrybinius darbelius. 

Kovo 19 d. įstaigos kieme vyko renginys ,,Žemė – visų namai“. Buvo iškelta Žemės vėliava, dalyviai išsakė linkėjimus Žemei, vyko meninė- muzikinė veikla.

→Rytmetis ,,Sveiki sugrįžę į gimtinę“

40 paukščių ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

Kovo 11-oji

Gimtinė

Smėlėti takeliai,
Pušelė žalia,
Gimtieji žodeliai,
Tėveliai šalia.
Mamytės lopšinė
Užmiegant tyli
Tai mano gimtinė
Brangiausia šalis.

           Kovo 10 dieną, skambant muzikai, darželio kieme vyko šventinis rytmetis ,,Sveiki sugrįžę į gimtinę”, paminėti Lietuvos nepriklausomybės dieną ir pasveikinti sugrįžusius namo paukštelius. Tikima, kad šią dieną jau yra parskridę į gimtinę daugiau negu keturiasdešimt paukščių rūšių.   

         Renginį vedė trys, ką tik parskridę, ,,paukšteliai” (mokytojos – Danutė, Kamilija, Dovilė). Vaikučiai klausėsi paukštelių garsų, nuotaikingų dainelių apie gimtinę ir žaidė žaidimus, prisiminė svarbius faktus apie Lietuvą, gimtąjį miestą, padovanojo trispalvius paukštelius. Svarbiausias ir įdomiausias šventės momentas – inkilų kėlimas. Nuo kovo 3 iki 9 dienos darželyje vyko akcija ,,Padovanok paukšteliui namus”. Akcijos tikslas – tėvelių dovanotus inkilus įkelti į didžiulius, teritorijoje augančius medžius, kad juose apsigyvenę paukšteliai visą ,,Varpelio” bendruomenę, o ypač mūsų vaikučius, džiugintų savo čiulbėjimu, mažieji galėtų stebėti giesmininkų gyvenimą. Tėveliai noriai dalyvavo akcijoje – buvo surinkta apie 15 namelių paukšteliams. Vaikučiai susidomėję ir nekantraudami laukė kaip bus pritvirtinti inkilėliai. Nuoširdžiai dėkojame ,,Kiškučių” grupės tėveliams, kurie atvyko į šventę ir įkėlė inkilėlius. Mažieji gavo daug gerų emocijų ir naujų įspūdžių. Tikimės, kad mediniuose nameliuose netrukus apsigyvens sparnuočiai. 

→ Gurgu gurgu į Kaziuko turgų!

Pasakyta – padaryta.

Sėsk ir – gurgu gurgu – 

Išvažiuojam ankstų rytą

Į Kaziuko turgų.  

                Kovo 4 d. lopšelio-darželio ,,Varpelis” grupėse linksmai šurmuliavo Kaziuko mugė – skambėjo dainos, buvo žaidžiami liaudies žaidimai, deklamuojami eilėraščiai, prisimintos tautos tradicijos ir papročiai, stalai nukloti įvairiausiais saldumynais, gardumynais bei kūrybiniais darbeliais –  dairykis ir rinkis. Džiugu, kad ir tėveliai aktyviai įsijungė į pasiruošimą šventei  – namuose su vaikais ruošė tai, ką bus galima parduoti. Dėkojame visiems tėveliams už bendradarbiavimą, nes tik veikdami visi kartu galime suteikti vaikams tai, kas geriausia.

→Priešmokyklinukų dovana Lietuvai

Priešmokyklinukai – ,,Pelėdžiukų” grupės vaikučiai –  lauke iš sniego sukūrė  netradicinę dovaną Lietuvai – pastatė trispalves pilis! Lietuva, su gimtadieniu!

→ Šventinis rytmetis Vasario 16-ąjai paminėti ,,Nupieškime Lietuvą”

Vasario 17 dieną ,,Varpelis” šventė  103-iąjį Lietuvos gimtadienį. Vyko šventinis rytmetis ,,Nupieškime Lietuvą”. Vaikučiai daineles, eilėraščius, šokius ir žaidimus skyrė Lietuvai. Mažieji sukūrė spalvingą ir nepakartojamą Lietuvos paveikslą, o iš darbuotojų palinkėjimų gimtinei, pražydo nuostabus gėlės žiedas. 

→ Žiema, žiema, bėk iš kiemo!!!

         Vasario 15 dieną ,,Varpelio” grupėse šurmuliavo persirengėliai. Nors šiais metais Užgavėnės buvo kitokios – šurmulys, bruzdesys vyko tik grupėse, lauke – laikantis atstumo, tačiau darželio erdvėse skambėjo tranki muzika, vaikai vaišinosi blynais, šoko, dainavo, žaidė liaudies žaidimus. 

→ Lietuvos Nepriklausomybės gynimo 30-metis

2021 m. Lietuva mini atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės gynimo 30-metį. Dėl COVID-19 pandemijos ir paskelbtos ekstremalios situacijos bei įvesto karantino, renginiai, skirti Laisvės gynėjų dienai, negali vykti įprastai. Tačiau šios sukakties negalime pamiršti.

,,Varpelio” ugdytiniai su savo mokytojomis sausio 12 d. dalyvavo ,,Neužmirštuolės” iniciatyvoje ir ,,sodino” pievelėje popierines neužmirštuoles.

Sausio 13-ąją įstaigos bendruomenė dalyvavo pilietinėje akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija” – languose degė žvakelės. Grupėse, jau nuo sausio 4 d., įvairiais vaikučiams suprantamais būdais, mokytojos  supažindino mažylius su Sausio 13-osios reiškiniu – pasakojo, žiūrėjo filmukus, spalvino, atliko darbelius. 

BENDRUOMENIŠKUMO PUOSELĖJIMAS ,,VARPELYJE“

    2020-ieji metai – Lietuvos Respublikos Seimo buvo paskelbti Mokyklų bendruomenių metais. Pagrindinis tikslas Mokyklų bendruomenių metais – stiprinti mokyklos bendruomenę, įtraukiančią vaikus, tėvus, mokytojus bei kitus mokyklos darbuotojus, įgalinti šias grupes nuosekliai ir aktyviai dalyvauti mokyklos gyvenime. Bendruomenė – tai žmonių grupė, kurią sieja bendri tikslai, emociniai ryšiai, bendrumo jausmas. Tvirta ikimokyklinės mokyklos bendruomenė – tvirta įstaiga, kurioje lengviau judama link bendros vizijos, siekiamų tikslų, lengviau sprendžiamos problemos, laikomasi vertybinių nuostatų, paprasčiau kuriamas dialogas tarp atskirų bendruomenės grupių, kuriama saugi, tolerantiška, pokyčiams palanki edukacinė aplinka, paremta susitarimais, taisyklėmis ir tradicijomis. Visa tai, kas vyksta ikimokyklinėje mokykloje, yra svarbu augančios asmenybės formavimuisi.

     Tam, kad laužas degtų, reikalinga nuolat į jį mesti malkas. Taip ir su bendruomeniškumu – bendruomenės narius reikalinga nuolat aktyvinti, skatinti, motyvuoti, įkvėpti, tartis ir draugauti. Ikimokyklinėje mokykloje ,,Varpelis“ bendruomeniškumas puoselėjamas šventėmis, iniciatyvomis, akcijomis visiems bendruomenės nariams.

     Džiugu, kad vien praėjusių metų gruodžio mėnesį vyko net trys renginiai, skirti visai bendruomenei – puokščių paroda ,,Kalėdinė puokštė“, kalėdinė iniciatyva ,,Papuoškime eglutę varpeliais“ ir akcija ,,Padėk beglobiams gyvūnams“.
Įkvėpti kalėdinės nuotaikos ir sukurti originalią, nepakartojamą puokštę, pakvietė mokytoja Aušra. Bendruomenė aktyviai dalyvavo kūrybinėje parodoje. Puokštės puošė įstaigos erdves.

     Tam, kad parodyti pavyzdį, jog ,,Varpelio“ bendruomenė yra neabejinga aplinkos taršai ir ekologinėms problemoms, pavaduotoja ugdymui Eglė, inicijavo kalėdinę iniciatyvą ,,Papuoškime eglutę varpeliais“. Idėją, iš kokių antrinių medžiagų ir kaip gaminti varpelius, pasiūlė kiemo aplinkos prižiūrėtoja Vilma. Iniciatyvoje dalyvavo dauguma bendruomenės narių. Kiemo eglutė buvo papuošta įspūdingais varpeliais, kurie skyrėsi spalvomis, dydžiu, pagaminimo technika.

     Mokytojos Karolina ir Kamilija, jau antrus metus iš eilės, kvietė tėvelius, kartu su vaikučiais, kitus bendruomenės narius, padėti beglobiams gyvūnams, paaukojant maisto arba kitokių gyvūnams skirtų priemonių. Vyko akcija – ,,Padėk beglobiams gyvūnams“. Buvo suaukota tikrai nemažai maisto produktų. Panevėžio gyvūnų globos draugijoje gyvenantys šuniukai ir kačiukai dėkojo geradariams iš ,,Varpelio“.

        Pavaduotoja ugdymui Eglė Mačinskienė