INFORMACIJA:
2021 m. lapkričio 24 d. grupėse atliktas aplinkos paviršių ėminių tyrimas SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti PGR metodu. Rezultatas – viruso nerasta.
ALGORITMAS LAPKRIČIO 17 D.
     
INFORMACIJA:
2021 m. lapkričio 10 d. grupėse atliktas aplinkos paviršių ėminių tyrimas SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti PGR metodu. Rezultatas – viruso nerasta.
INFORMACIJA, KAIP ELGTIS, TURINT SĄLYTĮ SU COVID-19 SERGANČIU:
      
Testavimas dėl aplinkos paviršių vykdomas periodiškai kas 14 dienų.
DIDELĖS RIZIKOS SĄLYTĮ TURĖJUSIŲ ASMENŲ IZOLIAVIMAS:
INFORMACIJA:
Nuo spalio 1 d. nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėjimas (kaukių, respiratorių ar kt.) yra privalomas visose uždarose erdvėse.
  
INFORMACIJA:
2021 m. rugsėjo 29 d. grupėse atliktas aplinkos paviršių ėminių tyrimas SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti PGR metodu. Rezultatas – viruso nerasta.
Testavimas dėl aplinkos paviršių vykdomas periodiškai kas 14 dienų.
INFORMACIJA:
2021 m. rugsėjo 15d. grupėse atliktas aplinkos paviršių ėminių tyrimas SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti PGR metodu. Rezultatas – viruso nerasta.
Testavimas dėl aplinkos paviršių vykdomas periodiškai kas 14 dienų.

DĖL EKSKURSIJŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (V-1170)

Švietimo skyriaus raštas Nr. SŠ-33(22.1.14) „Dėl korona viruso plitimo valdymo rekomendacijų“

„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ 2021-01-28 nutarimas Nr. 1226

„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino

Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ nutarimas  2020m. gruodžio 7 d. Nr. 1364

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ V – 2543

DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA IZOLIAVIMO NAMUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO (V-2559)

Vyriausybės sprendimas dėl karantino paskelbimo (2020-11-04 Nr. V-1226)

„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (2020-11-06 įsakymas Nr. V-2559)

IZOLIUOTO ASMENS, ĮTARIAMO, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENS, TURĖJUSIO SĄLYTĮ, ATMINTINĖ

COVID-19 ligos prevencinis planas

Įsakymas „Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Varpelis“ COVID-19 situacijų valdymo grupės sudarymo“

COVID-19 ligos prevencijos priemonių planas

Mokymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas (su veiklos tvarkaraščiu)

NVSC_algoritmai

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ (2020-09-25 įsakymas Nr. V-2118)

Tėvystė Covid-19 pandemijos metu