INFORMACIJA:
2021m. lapkričio 24 d. grupėse
atliktas aplinkos paviršių ėminių tyrimas SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti PGR metodu.
Rezultatas – viruso nerasta
ALGORITMAS LAPKRIČIO 17 D.
     
INFORMACIJA:
2021m. lapkričio 10 d. grupėse
atliktas aplinkos paviršių ėminių tyrimas SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti PGR metodu.
Rezultatas – viruso nerasta  
INFORMACIJA KAIP ELGTIS, TURINT SĄLYTĮ SU COVID-19 SERGANČIU:
      
Testavimas dėl aplinkos paviršių vykdomas periodiškai kas 14 dienų.
DIDELĖS RIZIKOS SĄLYTĮ TURĖJUSIŲ ASMENŲ IZOLIAVIMAS:
INFORMACIJA:
Nuo spalio 1 d. nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėjimas (kaukių, respiratorių ar kt.) yra privalomas visose uždarose erdvėse.
  
INFORMACIJA:
2021m. rugsėjo 29 d. grupėse
atliktas aplinkos paviršių ėminių tyrimas SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti PGR metodu.
Rezultatas – viruso nerasta
Testavimas dėl aplinkos paviršių vykdomas periodiškai kas 14 dienų.
INFORMACIJA:
2021m. rugsėjo 15d. grupėse
atliktas aplinkos paviršių ėminių tyrimas SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti PGR metodu.
Rezultatas – viruso nerasta
Testavimas dėl aplinkos paviršių vykdomas periodiškai kas 14 dienų.

DĖL EKSKURSIJŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (V-1170)

Švietimo skyriaus raštas Dėl koronaviruso plitimo valdymo rekomendacijų – 2021-02-08 Nr. SŠ – 33(22.1.14)

Nutarimo Nr. 1226 Dėl karantino LR teritorijoje paskelbimo pakeitimo 2021-01-28

Nutarimo Nr. 1226 Dėl karantino LR teritorijoje paskelbimo pakeitimo 2020m. gruodžio 7d. Nr. 1364

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ V – 2543

DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA IZOLIAVIMO NAMUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO (V-2559)

Vyriausybės sprendimas dėl karantino paskelbimo ( 2020-11-04 Nr. V-1226)

IZOLIUOTO ASMENS, ĮTARIAMO, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENS, TURĖJUSIO SĄLYTĮ, ATMINTINĖ

COVID – 19 ligos prevencinis planas

Įsakymas dėl COVID – 19 situacijų valdymo grupės sudarymo.

COVID-19 ligos prevencijos priemonių planas

Mokymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas ( su veiklos tvarkaraščiu)

NVSC_Algoritmai

V-2118 (1) – LR SAM ministro – valstybės lygio ekstremalio situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprenimo Nr. V-1487 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo9 organizavimo būtinų sąlygų”, papildymas.

Tėvystė Covid – 19 pandemijos metu