IZOLIUOTO ASMENS, ĮTARIAMO, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENS, TURĖJUSIO SĄLYTĮ, ATMINTINĖ

COVID – 19 ligos prevencinis planas

Įsakymas dėl COVID – 19 situacijų valdymo grupės sudarymo.

COVID-19 ligos prevencijos priemonių planas

Mokymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas ( su veiklos tvarkaraščiu)

NVSC_Algoritmai

V-2118 (1) – LR SAM ministro – valstybės lygio ekstremalio situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprenimo Nr. V-1487 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo9 organizavimo būtinų sąlygų”, papildymas.

Tėvystė Covid – 19 pandemijos metu