Tarpinių+finansinių+ataskaitų+rinkinį+2021-1ketv

FAR 2020 m.

FAR aiškinamasis 2020m

2021-01-20_14.03_LD VARPELIS AR 20200930

2021-01-20_14.03_2020AR lent. pgl.VSAFAS 3ketv-s

MOKESČIO, NUSTATYTO IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS REIKMĖMS, LĖŠŲ PASKIRSTYMO, PANAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JAS REKOMENDACIJOS 2020 M.

FAR aiškinamasis 2019m

FAR 2019

MOKESČIO, NUSTATYTO IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS REIKMĖMS, LĖŠŲ PASKIRSTYMO, PANAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JAS REKOMENDACIJOS 2019M.

MOKESČIO, NUSTATYTO IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS REIKMĖMS, LĖŠŲ PASKIRSTYMO, PANAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JAS REKOMENDACIJOS 2018M.

2% PANAUDOJIMO ATASKAITA 2018-2019 M.

FAR 2016 m.

 FAR aiškinamasis raštas  2016 m.

Far 2017m.

FAR aiškinamasis raštas 2017 m.

FAR 2018m

FAR aiškinamasis 2018m