MOKESČIO, NUSTATYTO IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS REIKMĖMS, LĖŠŲ PASKIRSTYMO, PANAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JAS REKOMENDACIJOS 2019M.

MOKESČIO, NUSTATYTO IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS REIKMĖMS, LĖŠŲ PASKIRSTYMO, PANAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JAS REKOMENDACIJOS 2018M.

2% PANAUDOJIMO ATASKAITA 2018-2019 M.

FAR 2016 m.

 FAR aiškinamasis raštas  2016 m.

Far 2017m.

FAR aiškinamasis raštas 2017 m.

FAR 2018m

FAR aiskinamasis 2018m