Sausio 13-oji

2021 m. Lietuva mini atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės gynimo 30-metį. Dėl COVID-19 pandemijos ir paskelbtos ekstremalios situacijos bei įvesto karantino, renginiai, skirti Laisvės gynėjų dienai, negali vykti įprastai. Tačiau šios sukaktie negalime pamiršti.

,,Varpelio” ugdytiniai su savo mokytojomis sausio 12 d. dalyvavo ,,Neužmirštuolės” iniciatyvoje ir ,,sodino” pievelėje popierines neužmirštuoles.

Sausio 13-ąją įstaigos bendruomenė dalyvavo pilietinėje akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija” – languose degė žvakelės. 

Grupėse, jau nuo sausio 4 d., įvairiais vaikučiams suprantamais būdais, mokytojos  supažindino mažylius su Sausio 13-osios reiškiniu – pasakojo, žiūrėjo filmukus, spalvino, atliko darbelius. 

Pavaduotoja ugdymui

 

 

 

BENDRUOMENIŠKUMO PUOSELĖJIMAS ,,VARPELYJE“

    2020-ieji metai – Lietuvos Respublikos Seimo buvo paskelbti Mokyklų bendruomenių metais. Pagrindinis tikslas Mokyklų bendruomenių metais – stiprinti mokyklos bendruomenę, įtraukiančią vaikus, tėvus, mokytojus bei kitus mokyklos darbuotojus, įgalinti šias grupes nuosekliai ir aktyviai dalyvauti mokyklos gyvenime. Bendruomenė – tai žmonių grupė, kurią sieja bendri tikslai, emociniai ryšiai, bendrumo jausmas. Tvirta ikimokyklinės mokyklos bendruomenė – tvirta įstaiga, kurioje lengviau judama link bendros vizijos, siekiamų tikslų, lengviau sprendžiamos problemos, laikomasi vertybinių nuostatų, paprasčiau kuriamas dialogas tarp atskirų bendruomenės grupių, kuriama saugi, tolerantiška, pokyčiams palanki edukacinė aplinka, paremta susitarimais, taisyklėmis ir tradicijomis. Visa tai, kas vyksta ikimokyklinėje mokykloje, yra svarbu augančios asmenybės formavimuisi.

     Tam, kad laužas degtų, reikalinga nuolat į jį mesti malkas. Taip ir su bendruomeniškumu – bendruomenės narius reikalinga nuolat aktyvinti, skatinti, motyvuoti, įkvėpti, tartis ir draugauti. Ikimokyklinėje mokykloje ,,Varpelis“ bendruomeniškumas puoselėjamas šventėmis, iniciatyvomis, akcijomis visiems bendruomenės nariams.

     Džiugu, kad vien praėjusių metų gruodžio mėnesį vyko net trys renginiai, skirti visai bendruomenei – puokščių paroda ,,Kalėdinė puokštė“, kalėdinė iniciatyva ,,Papuoškime eglutę varpeliais“ ir akcija ,,Padėk beglobiams gyvūnams“.
Įkvėpti kalėdinės nuotaikos ir sukurti originalią, nepakartojamą puokštę, pakvietė mokytoja Aušra. Bendruomenė aktyviai dalyvavo kūrybinėje parodoje. Puokštės puošė įstaigos erdves.

     Tam, kad parodyti pavyzdį, jog ,,Varpelio“ bendruomenė yra neabejinga aplinkos taršai ir ekologinėms problemoms, pavaduotoja ugdymui Eglė, inicijavo kalėdinę iniciatyvą ,,Papuoškime eglutę varpeliais“. Idėją, iš kokių antrinių medžiagų ir kaip gaminti varpelius, pasiūlė kiemo aplinkos prižiūrėtoja Vilma. Iniciatyvoje dalyvavo dauguma bendruomenės narių. Kiemo eglutė buvo papuošta įspūdingais varpeliais, kurie skyrėsi spalvomis, dydžiu, pagaminimo technika.

     Mokytojos Karolina ir Kamilija, jau antrus metus iš eilės, kvietė tėvelius, kartu su vaikučiais, kitus bendruomenės narius, padėti beglobiams gyvūnams, paaukojant maisto arba kitokių gyvūnams skirtų priemonių. Vyko akcija – ,,Padėk beglobiams gyvūnams“. Buvo suaukota tikrai nemažai maisto produktų. Panevėžio gyvūnų globos draugijoje gyvenantys šuniukai ir kačiukai dėkojo geradariams iš ,,Varpelio“.

                                                       Pavaduotoja ugdymui Eglė Mačinskienė