Eil. Pareigybės pavadinimas Etatų Vidutinis
Nr. skaičius mėnesio bruto
darbo užmokestis
EUR
Pedagoginiai etatai
1. Direktorius 1 912,20
2. Direktoriaus pavaduotojas  
ugdymui 1 802,58
3. Auklėtojas 8.17 5429,61
4. Priešmokyklinio ugdymo  
pedagogas 1.64 1122,30
5. Logopedas 1 699,49
6. Meninio ugdymo pedagogas 1 715,14
 
VISO pedagoginių etatų: 13.81 9681,32
Nepedagoginiai etatai  
7. Vyr. buhalteris 1 712,53
8. Vyr. slaugytojas 1 403,25
9. Kasininkas-sąskaitininkas 0.5 200,32
10. Ūkvedys 0.5 215,33
11. Auklėtojo padėjėjas 6 2280,00
12. Sandėlininkas 0.5 200,32
13. Skalbėjas 1 380,00
14. Virėjas 2 801,28
15. Pagalbinis darbininkas 0.3 114,00
16. Tarnybinių patalpų valytojas 0.5 190,00
17. Pastatų ir sistemų priežiūros  
einamojo remonto darbininkas 0.5 190,00
18. Kiemsargis 1 380,00
19. Sargas 2.5 1330,00
20. Elektrikas 0.25 100,16
21. Santechnikas 0.5 190,00
VISO nepedagoginių etatų: 18,05 7687,19
IŠ VISO: 31,86 17368,51