Viešųjų pirkimų planas 2017 m.

 

Viešųjų pirkimų planas 2016 m.

Įsakymas dėl nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudarymo

 

Įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimo 2013 m. lapkričio 21 d.

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

 

Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas

 

Įsakymas dėl Panevėžio lopšelio – darželio “Varpelis” viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo, viešojo pirkimo organizatoriaus skyrimo ir viešojo pirkimo komisijos sudarymo

 

Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas