2% PANAUDOJIMO ATASKAITA

Gerbiami  vaikų tėveliai, darbuotojai,

Nuo 2020 m. sausio 1 d. paramos gavėjams yra galima skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 proc.).

 Kiekvienais metais džiaugiamės dėl Jūsų geranoriško dalyvavimo lopšelio-darželio „Varpelis“ bendruomenės veikloje, skiriant dalį pajamų mokesčio.

Esame dėkingi už Jūsų bendradarbiavimą, kuriant jaukią ir draugišką aplinką mūsų vaikams.

Rekvizitai prašymams dėl 1,2% pajamų mokesčio pervedimo:

Rekvizitai prašymams dėl 1,2% pajamų mokesčio pervedimo:
Panevėžio lopšelis – darželis ,, Varpelis“
Įstaigos kodas 190413576
Adresas : 
Sirupio g. 8 . LT- 35421 , Panevėžys
a.s. : LT427300010002385306
AB bankas SWEDBANK

http://deklaravimas.vmi.lt.

Iš anksto dėkojame už suteiktą mums paramą ir supratimą.

Administracija