⇒PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS” RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ  VIRTUALI KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „SKRYBĖLĖ TĖČIUI“

NUOSTATAI: SKRYBĖLĖ TĖČIUI

⇒PANEVĖŽIO LOPŠELIODARŽELIO „VARPELIS“ RESPUBLIKINĖ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „GĖLĖ MAMAI“ 

NUOSTATAI: GĖLĖ MAMAI

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME DALYVIAMS! VISI DARBELIAI NEPAKARTOJAMI IR GRAŽŪS!

KŪRYBINIŲ DARBELIŲ NUOTRAUKŲ GALERIJA:

 

PANEVĖŽIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENIŲ FOTONUOTRAUKŲ PARODA „KAS ČIULBA UŽ JŪSŲ LANGO?“

NUOSTATAI: KAS ČIULBA UŽ JŪSŲ LANGO

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENIŲ NARIAMS UŽ DALYVAVIMĄ PROJEKTE! PASIGROŽĖKIME NUOTRAUKŲ KNYGELE: