VAIKŲ PRIĖMIMAS Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ

Tėveliai registruoti vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigas internetu gali darzeliai.panevezys.lt

1. Vaikai į lopšelį-darželį priimami Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

2. Priimant vaikus, pirmenybė teikiama vaikams iš nepilnų  šeimų, mokinių  ir studentų, besimokančių  dieniniuose  skyriuose, socialiai  remtinų  šeimų  vaikams ir šeimoms, kuriose yra  trys ir daugiau  vaikų arba vienas iš tėvų turi negalią.

3. Su tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaroma sutartis, pagal kurią lopšeliui-darželiui  atstovauja  direktorius, o vaikui – tėvai (globėjai, rūpintojai).

4. Grupės komplektuojamos kasmet iki rugsėjo 1 dienos steigėjo nustatyta tvarka.

5. Esant laisvų vietų, grupės gali būti komplektuojamos visus metus.

6. Direktoriaus įsakymu vaikas išbraukiamas iš lopšelio-darželio sąrašų, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą ir visiškai  atsiskaičius už vaiko išlaikymą  lopšelyje-darželyje.

Vaikų-priėmimo-tvarka