STEAM – tai integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą orientuotas mokymo metodas. Taikant STEAM metodą vaikų gebėjimai yra lavinami šiose srityse:

 • gamtos mokslų – (S)cience,
 • technologijų – (T)echnology,
 • inžinerijos – (E)ngineering,
 • meno – (A)rts,
 • matematikos – (M)ath.2

Eksperimentuodami vaikai:

 • tobulina savo mąstymo įgūdžius;
 • kalbai argumentuotai;
 • samprotauja ir diskutuoja;
 • sprendžia problemas;
 • atsirenka patikimą informaciją nuo nepatikimos;
 • sutelkia dėmesį;
 • lavina pagrindinius pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą, uoslę, skonį;
 • stiprina pasitikėjimo savimi jausmą.

Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Varpelis” įgyvendinamas STEAM stiprinimo veiksmų planas

2021-10-11_17.44_steam veiksmų planas

Tikslas:

                      Stiprinti  STEAM ugdymo metodo integravimą į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

Uždaviniai:

 1. Skatinti ugdytinių susidomėjimą patyriminėmis STEAM veiklomis, siūlant gamtos mokslų, inžinerinių, technologinių ir matematinių užsiėmimų, integruojant jas į bendrąjį ugdymo procesą.
 2. Ugdyti vaikų problemų sprendimo, tyrinėjimo, kritinio mąstymo, mokėjimo mokytis kompetencijas, pasitelkiant STEAM veiklas.
 3. Tobulinti mokytojų dalykinę, tiriamąją ir kūrybinę kompetencijas STEAM mokslų srityse.