STEAM – tai integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą orientuotas mokymo metodas. Taikant STEAM metodą vaikų gebėjimai yra lavinami šiose srityse:

 • gamtos mokslų – (S)cience,
 • technologijų – (T)echnology,
 • inžinerijos – (E)ngineering,
 • meno – (A)rts,
 • matematikos – (M)ath.2

Eksperimentuodami vaikai:

 • tobulina savo mąstymo įgūdžius;
 • kalbai argumentuotai;
 • samprotauja ir diskutuoja;
 • sprendžia problemas;
 • atsirenka patikimą informaciją nuo nepatikimos;
 • sutelkia dėmesį;
 • lavina pagrindinius pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą, uoslę, skonį;
 • stiprina pasitikėjimo savimi jausmą.

2023-2024 M. M. 

Gegužės 8 d. vyko atvira STEAM veikla ankstyvojo amžiaus vaikams ,,Langas į žydintį sodą”, kurią vedė IU mokytojos G. Smailienė ir
K. Steponaitienė
,,Drugelių” gr. STEAM veikla po pokalbio apie žmogaus kūną.
Teatro dieną kitaip – STREAM veikla – pasaką “Trys paršiukai”. ,,Kregždučių” gr. vaikai kūrė namelius, bet ne paršiukams, o šešiems katinukams, po to pūtė į namelius orą ir patys įsitikino, kad labai greitai sugriūna nameliai iš popieriaus ir kartono, iš plastiko – ne taip greitai, o tvirčiausias- kaladėlių namas. Kaip įdomu buvo visa tai išbandyti ir pamatyti patiems!!!

STEAM veiklos auginant ,,Žaliąją palangę”

,,Voveriukų” gr. STEAM veiklos

STEAM velykiniai margučių kūrimas

,,Kiškučių” gr. STEAM veiklos

,,Kregždučių” gr. STEAM veiklos

STEAM veiklos ,,Mano miestas” metu mažieji tapo mažaisiais architektais – statė namus, bokštus, garažus, įrenginėjo pramogų vietas…

STEAM veikla ,,Kiaušinių marginimas”

STEAM veikla ,,Rudens vaikai”

,,Boružiukų” gr. STEAM veiklos

Vieną pavasario dieną ,,Boružiukai” buvo ,,kaime”. Karvutė davė pieno, o iš pieno gaminama grietinė, grietinėlė, ledai, varškė ir dar daug daug visko.  Vaikučiai ,,mušė”, ,,suko”, ,,plovė” sviestą ir ragavo. Sužinojo, kad sumušus sviestą, lieka išrūgos, kurios labai sveika mūsų žarnynui.

 

STEAM UGDYMO STIPRINIMO VEIKSMŲ PLANAS

2023 M.

Tikslas – gerinti ugdymo(si) kokybę, skatinant vaikų susidomėjimą STEAM sritimis: gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, menais ir matematika.

               Uždaviniai:

 1. Kurti skatinančią pažinti, tyrinėti, eksperimentuoti STEAM aplinką.
 2. Tobulinti mokytojų dalykinę, tiriamąją ir kūrybinę kompetencijas STEAM dalykų ugdymo srityje.
 3. Organizuoti patirtinį ugdymą taikant inovatyvius veiklos būdus ir metodus.
 4. Skatinti mokytojus dalintis sukaupta patirtimi.
 5. Pildyti STEAM erdves grupėse.
 6. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais STEAM dalykų ugdymo srityje.

2023 m. STEAM VEIKLOS PLANAS

Panevėžio lopšelyje-darželyje „Varpelis“ įgyvendinamas STEAM stiprinimo veiksmų planas

2021-10-11_17.44_steam veiksmų planas

Tikslas:

                      Stiprinti  STEAM ugdymo metodo integravimą į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

Uždaviniai:

 1. Skatinti ugdytinių susidomėjimą patyriminėmis STEAM veiklomis, siūlant gamtos mokslų, inžinerinių, technologinių ir matematinių užsiėmimų, integruojant jas į bendrąjį ugdymo procesą.
 2. Ugdyti vaikų problemų sprendimo, tyrinėjimo, kritinio mąstymo, mokėjimo mokytis kompetencijas, pasitelkiant STEAM veiklas.
 3. Tobulinti mokytojų dalykinę, tiriamąją ir kūrybinę kompetencijas STEAM mokslų srityse.