PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“

                                               MOKYTOJŲ TARYBA
1. Virginija Bubinienė Laikinai einantis pareigas direktorius , Metodininkė meninio ugdymo pedagogė
2. Jolanta Obrikienė Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
3. Janina Purauskienė Vyresnioji auklėtoja
4. Aušra Zuozienė Auklėtoja
5. Dalia Neverauskienė Auklėtoja metodininkė
6. Violeta Požerskienė Vyresnioji auklėtoja
7. Violeta Jatužienė Vyresnioji auklėtoja
8. Audronė Cicėnienė Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė
9. Virginija Knoknerienė Vyresnioji auklėtoja
10. Danutė Meliūnienė Vyresnioji auklėtoja
11. Vilija Sinkevičienė Logopedė metodininkė
12. Ingrida Švanė Logopedė metodininkė
13. Karolina Sereikaitė Auklėtoja/priešmokyklinio ugdymo pedagogė
14. Vida Šidagienė Auklėtoja
     
                                        VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
1. Jolanta Obrikienė pirmininkas Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
2. Vilija Sinkevičienė narys Logopedė metodininkė
3. Ingrida Švanė pavaduotojas Logopedė metodininkė
4. Vitalija Frankaitė narys Vyr.slaugytoja
5. Virginija Bubinienė narys Laikinai einantis pareigas direktorius , Metodininkė meninio ugdymo pedagogė
6. Aušra Zuozienė sekretorius auklėtoja