PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“

                                               MOKYTOJŲ TARYBA
1. Jolanta Obrikienė  Direktorė
2. Eglė Mačinskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Virginija Bubinienė Meninio ugdymo mokytoja
4. Aušra Zuozienė IU mokytoja
5. Dalia Neverauskienė IU mokytoja
6. Regina Kulienė PU mokytoja
7. Dovilė Šiudeikienė IU mokytoja
8. Audronė Cicėnienė IU mokytoja
9. Virginija Knoknerienė IU mokytoja
10. Danutė Meliūnienė IU mokytoja
11. Vilija Sinkevičienė Logopedė
12. Ingrida Švanė Logopedė
13. Karolina Sereikaitė IU/PU mokytoja
14. Karolina Pakarklienė IU mokytoja
15. Kamilija Kielaitė IU mokytoja
                                        VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
1. Eglė Mačinskienė pirmininkas Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
2. Vilija Sinkevičienė narys Logopedė
3. Ingrida Švanė pavaduotojas Logopedė
4. Vitalija Frankaitė narys Vyr.slaugytoja
5. Virginija Bubinienė narys  Meninio ugdymo mokytoja
6. Aušra Zuozienė sekretorius IU mokytoja