PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“

                                               MOKYTOJŲ TARYBA
1. Jolanta Obrikienė direktorė
2. Eglė Mačinskienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Virginija Bubinienė meninio ugdymo mokytoja
4. Aušra Zuozienė PU mokytoja
5. Kristina Tautkienė IU mokytoja
6. Regina Kulienė IU mokytoja
7. Jurgita Žygelienė
IU mokytoja
8. Virginija Knoknerienė IU mokytoja
9. Danutė Meliūnienė IU mokytoja
10. Edita Murinienė Logopedė
11. Ingrida Švanė Logopedė
12. Karolina Sereikaitė IU / PU mokytoja
13. Karolina Pakarklienė IU mokytoja
14. Kamilija Steponaitienė
IU mokytoja
15. Justas Milisevičius logopedas
16. Gerda Smailienė
IU mokytoja
17. Daiva Vanagienė IU mokytoja
                                        VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
1. Eglė Mačinskienė pirmininkė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Edita Murinienė pavaduotoja logopedė
3. Inga Kadienė narė higienos ir maitinimo administratorė
4. Justas Milisevičius narė logopedas
5. Virginija Bubinienė narė  meninio ugdymo mokytoja
6. Kamilija Steponaitienė sekretorė IU mokytoja
7. Regina Kulienė narė IU mokytoja