PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“

                                               MOKYTOJŲ TARYBA
1. Jolanta Obrikienė direktorė
2. Eglė Mačinskienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Virginija Bubinienė meninio ugdymo mokytoja
4. Aušra Zuozienė PU mokytoja
5. Kristina Tautkienė IU mokytoja
6. Regina Kulienė IU mokytoja
7. Audronė Cicėnienė IU mokytoja
8. Virginija Knoknerienė IU mokytoja
9. Danutė Meliūnienė IU mokytoja
10. Edita Murinienė Logopedė
11. Ingrida Švanė Logopedė
12. Karolina Sereikaitė IU / PU mokytoja
13. Karolina Pakarklienė IU mokytoja
14. Kamilija Kielaitė IU mokytoja
15. Justas Milisevičius logopedas
16. Simona Šeštokaitė IU mokytoja
                                        VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
1. Eglė Mačinskienė pirmininkė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2.  pavaduotoja
3. Inga Kadienė narė
4. narė
5. Virginija Bubinienė narė  meninio ugdymo mokytoja
6. Virginija Knoknerienė sekretorė IU mokytoja