⇒PANEVĖŽIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENIŲ FOTONUOTRAUKŲ PARODA ,,PAVASARINĖ GAMTA UŽ MANO LANGO”

Fotonuotraukosgamta

⇒KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA PANEVĖŽIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ BENDRUOMENĖMS ,,GRAŽIAUSIA VERBA”

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA ,,MANO LINKSMOJI RŪŠIAVIMO DĖŽĖ“

2021-10-14_Mano linksmoji rūšiavimo dėžė nuostatai – patvirtinti

2021-10-12_Skelbimas rūšiavimo

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA MIESTO IKIMOKYKLINIŲ MOKYKLŲ BENDRUOMENĖMS ,,RUDENS VĖRINYS“

2021-10-14_17.16_rudens vėrinys nuostatai – patvirtinti

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS ,,RUDENINIŲ LAPŲ VIRSMAS“ (DARBAI IŠ RUDENINIŲ LAPŲ)

Skelbimas RUDENINIŲ LAPŲ VIRSMAS

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ IKIMOKYKLINIO IR  PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, TĖVŲ, PEDAGOGŲ IR KITŲ BENDRUOMENĖS NARIŲ RUDENINIŲ KOMPOZICIJŲ PARODA „DĖDĖS RUDENĖLIO BATAI“

APLINKOSAUGOS ŠVIETIMO PROJEKTO ,,GAMTOS PAŽINIMAS MIESTO CENTRE” VEIKLA: 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ RESPUBLIKINĖ INICIATYVA ,,PAPUOŠKIME DARŽELIO TVORĄ“

PATVIRTINTA INICIATYVA

⇒PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS” RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ  VIRTUALI KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „SKRYBĖLĖ TĖČIUI“

NUOSTATAI: SKRYBĖLĖ TĖČIUI

https://read.bookcreator.com/1PVdj5aXkBh187QphymllOrWn6I2/vMS-_zraSmq3jeY3MRRo5w

⇒PANEVĖŽIO LOPŠELIODARŽELIO „VARPELIS“ RESPUBLIKINĖ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „GĖLĖ MAMAI“ 

NUOSTATAI: GĖLĖ MAMAI

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME DALYVIAMS! VISI DARBELIAI NEPAKARTOJAMI IR GRAŽŪS!

KŪRYBINIŲ DARBELIŲ NUOTRAUKŲ GALERIJA:

APLINKOSAUGOS ŠVIETIMO PROJEKTO ,,GAMTOS PAŽINIMAS MIESTO CENTRE” VEIKLA: 

PANEVĖŽIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENIŲ FOTONUOTRAUKŲ PARODA „KAS ČIULBA UŽ JŪSŲ LANGO?“

NUOSTATAI: KAS ČIULBA UŽ JŪSŲ LANGO

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENIŲ NARIAMS UŽ DALYVAVIMĄ PROJEKTE!

PASIGROŽĖKIME NUOTRAUKŲ KNYGELE: