⇒,,KREGŽDUČIŲ” GRUPĖS PROJEKTAS ,,KEPU KEPU BANDUTES”

Pagrindinis mūsų vykdyto projekto ,,Kepu kepu bandutes” tikslas – atkreipti vaikų dėmesį į tai, koks ilgas ir nelengvas yra Duonelės kelias. Aiškinosi jos paslaptį, skonį, naudą, lygino kaip Duona buvo auginama anksčiau ir dabar. Vaikai noriai klausėsi grupės mokytojų pasakojimų apie Duoną, turėjo galimybę stebėti jų rodomus tešlos paruošimo būdus bei patys tapti mažaisiais kepėjėliais! Kartu maišė tešlą bandutėms, formavo jas, nešė į darželio virtuvę ir nekantriai laukė kol iškeps…, nes labiausiai norėjosi – ragauti! Išsakė Duonelei gražiausius žodžius ir pažadėjo, kad visada ją gerbs ir brangins!

⇒SPORTO IR IŠSILAVINIMO AKADEMIJOS KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ PROJEKTAS

Mūsų darželis dalyvauja Sporto ir išsilavinimo akademijos kūrybinių dirbtuvių projekte – kuria futbolo ir krepšinio aikšteles iš aplinkai palankių pakartotinai naudojamų medžiagų.

⇒RESPUBLIKINIS PROJEKTAS ,,SVEIKATIADA”

⇒TARPTAUTINIS ETWINING PROJEKTAS „AŠ NORIU TAIKOS“

Taika – labai svarbu kiekvienam iš mūsų. visi norime gyventi, kurti, mylėti ir svajoti. Šių dienų įvykiai dažnam suardė ateities planus. Todėl reikia kalbėti ir aiškinti vaikams, kaip svarbu saugoti ramybę, mylėti savo šalį, neleisti svetimam niekinti tavo gimtinės, senolių paliktų papročių ir tradicijų.
Vaikų kalba – meninė kalba. Todėl projektui vykdyti pasirinkta meninė raiška – spalvos, kuriomis vaikai galės pasakyti AŠ NORIU TAIKOS.

Projektas vyko 2022 m. balandžio 4 d. – gegužės 20 d.

Projekto iniciatorė IU mokytoja R. Kulienė. Įgyvendinimas kartu su IU mokytoja K. Pakarkliene. Koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui E. Mačinskienė.

https://padlet.com/reginakuliene/e1xwc175oj2c6ali

⇒RESPUBLIKINIS PROJEKTAS „SVEIKATA VISUS METUS 2022“

„BORUŽIUKŲ“ GRUPĖS PROJEKTAS „AUGU SVEIKAS“

2022-02-072022-02-28 „Boružiukų“ grupės ikimokyklinio ugdymo mokytojos K. T. ir V. K. inicijavo ir su ugdytiniais, įtraukiant į veiklas ir tėvelius, vykdė projektą „Augu sveikas“. Tikslas – stiprinti vaikų sveikatą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius. 

Sveikas vaikas – smalsus, aktyvus, judrus, geranoriškai nusiteikęs aplinkinių žmonių atžvilgiu. Ugdymo įstaiga ir šeima – tarsi partneriai, atsakingi už vaiko sveikatą ir visapusišką ugdymą. Panevėžio lopšelio-darželio „Varpelis“ viena iš vertybių yra vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas, todėl šis trumpalaikis projektas būtų papildomas įstaigos siekis ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius. Projekto įgyvendinimas būtų galimybė suteikti šių žinių.

„VOVERIUKŲ“ GRUPĖS PROJEKTAS „MANO PIRMOJI PRIESKONINĖ ŽOLELĖ“

2022-02-21 2022-03-04 „Voveriukų“ grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja K. P. su savo mažyliais vykdė projektą „Mano pirmoji prieskoninė žolelė“. Projekto vykdymo laikotarpiu vaikai buvo supažindinami su augalų sėklomis – jų forma, dydžiu, spalva, kvapu, sėjo ir stebėjo augaliukų augimą, mokytojo padedami, nagrinėjo jų išvaizdą – stiebas, lapeliai, šaknys, atliko kūrybinius darbelius apie augaliukus, mokėsi rūpintis augalais. Buvo surengta vaikų aplikacijų parodėlė ,,Daigelio aplikacija“.

„KIŠKUČIŲ“ GRUPĖS STEAM PROJEKTAS  „PAUKŠTELIAI – MŪSŲ DRAUGAI“

Sausio mėnesį „Kiškučių“ grupėje buvo įgyvendinamas projektas „Paukšteliai – mūsų draugai“. „Kiškučių“ grupės ikimokyklinio ugdymo mokytojos A. G. ir K.T. maloniai kvietė grupės vaikučius kartu su tėveliais dalyvauti projekte ir padėti paukšteliams.

Paukščių globos akcija „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“ 20212022 m. m.

,,Pelėdžiukų” grupės projektas ,,Būk paukštelių draugas“

Gamtos mokyklai

⇒SVEIKATIADA

⇒Dalyvavimas „Sveikatiados“ konkurse: „Pietų kovų ringas!“

2021–2022 m. m. 

Mankštiada 2021-2022 m. m. 

Mankštiada – padėka

PRISIJUNGĖME prie aplinkosauginio projekto „Man rūpi rytojus“ (daugiau informacijos rasite www.manrupirytojus.lt) ir   rūšiuojame, t. y. atskirai rinkti smulkią elektroniką ir baterijas į draugiškas aplinkai talpas. DALYVAUJAME nacionaliniame projekte ,,Mes Rūšiuojam“. 

APLINKOSAUGOS ŠVIETIMO PROJEKTO ,,GAMTOS PAŽINIMAS MIESTO CENTRE” VEIKLA: 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ KŪRYBINIS PROJEKTAS PANEVĖŽIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENĖMS ,,STEBUKLINGAS VAZONĖLIS GĖLĖS ŽIEDUI“ (VAZONĖLIŲ IŠ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ KŪRIMAS)

NUOSTATAI:  VAZONĖLIS GĖLĖS ŽIEDUI

⇒KVIETIMAS BENDRUOMENEI

APLINKOSAUGOS ŠVIETIMO PROJEKTO ,,GAMTOS PAŽINIMAS MIESTO CENTRE” VEIKLA: 

AKCIJA ,,LEVANDA DARŽELIUI”

⇒ETWINNING

IU mokytojų K. K. ir D. Š. ir ugdytinių projektas ,,Pastatysiu aš namelį iš antrinių žaliavų“, kuris startavo, kaip eTwining programos veikla – mokytojų padedami ,,statė“ namelį iš dėžučių nuo kiaušinių. Kiaušinių dėžutes rinko visa bendruomenė, projektą rėmė ir Respublikinės Panevėžio ligoninės vidaus ligų 2-ojo skyriaus darbuotojos – Drasa Budriene, Daiva Meiliuniene, Dalia Vadlugiene, Dalia Maliauskiene. Nepakartojama ir įdomi veikla. Namelis pavyko puikiai, vaikai patys pasigamino erdvę žaidimams.

APLINKOSAUGOS ŠVIETIMO PROJEKTO ,,GAMTOS PAŽINIMAS MIESTO CENTRE“ VEIKLA: MANO ŽALIOJI PALANGĖ

Jau antrus metus ,,Varpelis” dalyvauja respublikiniame konkurse ,,Mano žalioji palangė“.

Šių metų konkursas skiriamas pirmajam lietuvių botanikui Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai atminti. 2021-aisiais minime 250-ąsias botaniko gimimo metines, o Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė šiuos metus Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais. Konkurso tema – „Mano augalo vardas“.

Konkurso tikslas – skatinti domėjimąsi augalais ir jų panaudojimo galimybėmis, kuriant sveiką edukacinių erdvių aplinką, ugdyti atsakomybę už savo aplinką.

Konkurso veiklos įtrauktos į aplinkosaugos švietimo projektą Gamtos pažinimas miesto centre“.

⇒RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ, ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ, MENINIO UGDYMO MOKYTOJŲ  IR UGDYTINIŲ KŪRYBINIS PROJEKTAS UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ PUOTA“

Užgavėnių kaukių puota

Dėkojame ir džiaugiamės, kad mūsų įstaigos inicijuotame  projekte Užgavėnių kaukių puota“ dalyvavo daug dalyvių. Projekto tikslas – kviesti ikimokyklinių įstaigų mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, meninio ugdymo mokytojus, kartu su ugdytiniais, kurti Užgavėnių kaukes,  skatinti kūrybiškumą, fantaziją, išradingumą, originalumą, įgyvendintas. Kaukės originalios, įvairiaspalvės ir nepakartojamos! Iš dalyvių atsiųstų nuotraukų sudaryta knygelė net iš 72 puslapių! Dalyviams parengtos pažymos ir padėkos.

Knygelė Užgavėnių kaukių puota“:

https://read.bookcreator.com/qPEx78OXysTHViIxzbTyOr0qDLj2/Hmd3S0H7QQu70EE3nhxR5w

APLINKOSAUGOS ŠVIETIMO PROJEKTAS

Aplinkosaugos švietimo projektams paskirstytos lėšos

Panevėžio miesto savivaldybės Aplinkosaugos švietimo projektų atrankos komisija paskirstė lėšas aplinkosaugos švietimo projektams. Iš viso paskirstyta virš 9 tūkst. Eur.

Šiuo konkursu siekiama perteikti ekologijos ir aplinkosaugos žinias, įgūdžius ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, formuoti palankų aplinkai gyvenimo būdą, aplinkosaugos vertybių nuostatas, gilinti žinias apie gamtą formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose, mokyklų būreliuose, ugdyti aplinkosauginį mąstymą, formuoti aplinkai palankų elgesį kasdieniame gyvenime, skatinti Panevėžio miesto bendruomenes aktyviai domėtis ir rūpintis aplinkos kokybe, ugdyti ekologinę savimonę, kurti, plėtoti žaliąsias edukacines erdves ir sveiką aplinką mieste ir kt.

Skirstant lėšas atsižvelgta, ar aiškiai buvo suformuotas tikslas ir uždaviniai, apibrėžta tikslinė gyventojų grupė ir koks jų skaičius, ar buvo nurodytas laukiamų rezultatų poveikis panevėžiečiams, tinkamai parinkti projektų vykdytojai, ar projektą įgyvendins kelios bendradarbiaujančios organizacijos ir kt.

1400 Eur skirta Gamtos mokyklos projektui „Aplinkai draugiškas panevėžietis“, 1390 Eur – VšĮ „Pokyčių iniciatyvos“ projektui  „ECO ambasadorių akademija“, 1320 Eur – VšĮ Gerų naujienų televizijos rubrikai „EKO žinia“, 770 Eur – „Minties“ gimnazijos jaunimo festivaliui „O mes kitokie“, 680 Eur – „Ąžuolo“ progimnazijos projektui „Švari aplinka – doras žmogus – 5“, 480 Eur – J. Miltinio gimnazijos projektui „Rūšiuok atsakingai, vartok saikingai“, 470 Eur – lopšelio-darželio „Rūta“ projektui „Mažųjų laboratorija“, 430 Eur – „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro projektui „Žalioji žinutė“, 410 Eur – lopšelio-darželio „Draugystė“ projektui „Ekologinio traukinio kelionė tęsiasi“, 330 Eur – lopšelio-darželio „Gintarėlis“ projektui „Margas Žemės vardas“, 320 Eur – lopšelio-darželio „Varpelis“ projektui „Gamtos pažinimas miesto centre“, 300 Eur – Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos projektui „Auginu, tyrinėju, saugau, taupau!“, 290 Eur – lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ projektui „Plečiu pažinimo erdves per patirtį 2“, 260 Eur – Raimundo Sargūno sporto gimnazijos projektui „STEAM dalykų turinio plėtra Panevėžio miesto savivaldybės bendradarbiaujančių mokyklų tinkle“, 200 Eur – lopšelio-darželio „Dobilas“ projektui „Atsisveikint neskubėk, suteik antrą šansą“.

APLINKOSAUGOS ŠVIETIMO PROJEKTO ,,GAMTOS PAŽINIMAS MIESTO CENTRE” VEIKLA: 

Baigėsi kūrybinių projektų – piešinių paroda ,,Mūsų mažasis sodas” (viena iš aplinkosaugos švietimo projketo veiklų) ir MB Arbora dėka, mūsų vaikučiai jau turi vaismedžių sodą! Balandžio 2 d. į mūsų įstaigą buvo atvežti ir darželio teritorijoje pasodinti 5 obelų ir 3 kriaušių sodinukai. Vaikai mokysis medelius prižiūrėti ir puoselėti, stebės augimą ir lauks momento, kada galės ragauti išaugintus gardžius vaisius. Dėkojame MB Arbora !

⇒Paukščių globos akcija – projektas „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“

2020-2021 m. m.

,,Drugelių“ ir ,,Kregždučių“ grupių mokytojos A. Z. ir D. M. su šių grupių vaikučiais ir tėveliais, prisijungė prie Panevėžio gamtos mokyklos organizuojamos akcijos „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“.

Paukščių globos akcijos projektas vykdomas gruodžio–kovo mėnesiais. Projekte dalyvaujančios mokytojos savo grupių edukacines aplinkas papildė vaizdinėmis priemonėmis apie žiemojančius paukštelius. Vyksta pokalbiai su mažaisiais apie tai, kodėl ir kaip žiemą reikia rūpintis šąlančiais, badaujančiais paukšteliais. Vaikai žiūri filmukus, stebi ir klausosi paukštelių balsų natūralioje aplinkoje – lauke. Bendradarbiaujant su ugdytinių tėveliais, pagamintos lesyklėlės, pasirūpinta lesalais. Vaikai lesins ir stebės, palesti grūdelių, trupinėlių, atskrendančius paukštelius, apžiūrinės jų pėdsakus sniege, diskutuos, kokie paukšteliai lankosi lopšelio-darželio kieme. Taip pat ugdytiniai išmoks eilėraštukų, mįslių ir skaičiuočių apie paukščius. Įstaigos erdvėse bus surengtos vaikų piešinių parodėlės ,,Lietuvoje žiemojantys paukščiai“  ir ,,Paukšteliai“.

Piešinių parodėlė ,,Paukšteliai

Paukštelių lesinimas

Panevėžio lopšelis-darželis Varpelis paukščiai žiemą

https://www.gamtosmokykla.panevezys.lm.lt/index.php/renginiai

⇒SVEIKATIADA