Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas 2020m.

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS