Prašome skirti  1,2 %  paramos  2022 m. 

Gerbiami  tėveliai ir darbuotojai!

Nuo 2022 m. sausio 4 d. paramos gavėjams, t. y. mūsų darželiui, galima skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio dalies nuo 2021 metais gautų apmokestinamų pajamų (anksčiau buvo skiriama 2 proc.).

Gauti pinigai bus naudojami tikslingai – nupirkti nauji lauko įrenginiai, kurie suteiks daugiau galimybių aktyviam ir smagiam vaikų laisvalaikiui lauke.

Kiekvienais metais džiaugiamės ir esame dėkingi už jūsų geranorišką dalyvavimą lopšelio-darželio „Varpelis“ bendruomenės veikloje, skiriant dalį pajamų mokesčio. Tikimės, kad šiais metais būsite ypač aktyvūs, nes jauki, saugi ir moderni lauko aplinka yra labai svarbi mūsų vaikų ugdymuisi.

Rekvizitai prašymams dėl 1,2 % pajamų mokesčio pervedimo:

Panevėžio lopšelis – darželis ,, Varpelis“
Įstaigos kodas 190413576
Adresas : Sirupio g. 8 . LT- 35421 , Panevėžys
a.s.: LT427300010002385306
AB bankas SWEDBANK

http://deklaravimas.vmi.lt.

                 Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą ir supratimą.

Administracija

2 % panaudojimo atsakaita 

1,2 % paramos lėšų panaudojimas (20202021 m. (20182019 m.)

1,2 % paramos lėšų panaudojimas  2022 m.

Gerbiami  vaikų tėveliai, darbuotojai,

Nuo 2020 m. sausio 1 d. paramos gavėjams yra galima skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 proc.).

Kiekvienais metais džiaugiamės dėl Jūsų geranoriško dalyvavimo lopšelio-darželio „Varpelis“ bendruomenės veikloje, skiriant dalį pajamų mokesčio. Esame dėkingi už Jūsų bendradarbiavimą, kuriant jaukią ir draugišką aplinką mūsų vaikams.

Rekvizitai prašymams dėl 1,2 % pajamų mokesčio pervedimo:

Rekvizitai prašymams dėl 1,2% pajamų mokesčio pervedimo:
Panevėžio lopšelis-darželis ,, Varpelis“
Įstaigos kodas 190413576
Adresas : 
Sirupio g. 8, LT-35421, Panevėžys
a.s. LT427300010002385306
AB bankas SWEDBANK

http://deklaravimas.vmi.lt.

Iš anksto dėkojame už suteiktą mums paramą ir supratimą.

Administracija