Muzika įvairiais amžiaus tarpsniais yra ryški estetinio lavinimo priemonė. Kad ji atliktų šią savo svarbią funkciją, reikia pirmiausia ugdyti bendrą muzikalumą, jautrumą muzikai.

Atsižvelgiant į vaikų psichiką, jų mąstymo išsivystymą bei sugebėjimus, muzikinę atmintį reikia lavinti jau ankstyvojoje vaikystėje.

Vaikų darželis padeda šeimai ugdyti vaiką įvairiapusiškai, rūpinasi ir muzikiniu jo lavinimu bei auklėjimu. Įstaigoje nepriklausomai nuo vaiko muzikinių gabumų – lavinamas kiekvienas. Meninio ugdymo pedagogė (muzikos mokytoja metodininkė) – Virginija Bubinienė, muzikinę vaikų veiklą organizuoja įvairiomis formomis, padeda spręsti specifinius vaiko muzikinės kultūros ugdymo uždavinius, integruoja STEAM veiklą.

Muzikos pamokėlėse lavinami vaikų sensoriniai, muzikiniai gabumai.  

Darželyje vaikai įgauna:
• muzikinių estetinių žinių;
• įgyja tam tikrų muzikinių įgūdžių;
• susipažįsta su kai kuriais muzikos kūriniais;

Muzikos pamokėlėse vaikai mokosi:
• suvokti muziką;
• dainuoti;
• eiti rateliu;
• šokti;
• groti vaikiškais muzikos instrumentais;
• bando kurti muziką, improvizuoti;

Greitakalbėmis, įvairiais vokaliniais pratimais, dainavimu yra lavinas kalbos aparatas.

Darželyje organizuojamos:
• vaikų šventės;
• pramogos;
• vakaronės.

Visa tai atlieka svarbų vaidmenį vaikų socializacijos procese, nes jų metu vaikai pratinami išorinio bendravimo, kultūros su žiūrovais ir bendraamžiais atlikėjais. Per muziką pajunta to bendravimo patrauklumą, susipažįsta su tautinėmis tradicijomis, papročiais. Tai padeda išryškinti vaikų artistinius sugebėjimus, formuoja jų sceninę kultūrą.

• Ankstyvojo amžiaus vaikams muzikos užsiėmimai vyksta kartą per savaitę.
• Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams muzikos užsėmimai vyksta du kartus per savaitę.