AIŠK.+RAŠTAS+2022+VARPELIS

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲFINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

METINĖS+FINANSINĖS+ATASKAITOS+2022+VARPELIS

2021 MOKESČIO NUSTATYTO IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS REIKMĖMS LĖŠŲ PASKIRSTYMO PANAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JAS REKOMENDACIJOS (2021 M.)

MOKESČIO NUSTATYTO IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS REIKMĖMS LĖŠŲ PASKIRSTYMO PANAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JAS REKOMENDACIJOS (2020 m.)

MOKESČIO  NUSTATYTO IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS REIKMĖMS LĖŠŲ PASKIRSTYMO PANAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JAS REKOMENDACIJOS (2019 m.)

MOKESČIO NUSTATYTO IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS REIKMĖMS LĖŠŲ PASKIRSTYMO PANAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JAS REKOMENDACIJOS   (2018 m.)

2 % paramos lėšų panaudojimo ataskaita  (20182019 m.)

 1,2 % paramos lėšų panaudojimas (20202021)