2023 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI

Metinis biudžeto ataskaitų rinkinys 2023 M. 

Aiskinamasis 2023 m. IV KETV. 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2023 M. IV KETV

MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITA  2023 M. IVKETV

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2023 M. III KETV. 

20+VSAFAS+4+priedas+VARPELIS+3

Veiklos+rezultatų+ataskaita+(be+valiutos)+VARPELIS+3

Finansinės+būklės+ataskaita+(be+valiutos)+VARPELIS+3

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2023 M. IIIKETV

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2023 M. II KETV. 

MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITA  2023 M. II KETV. 

BIUDŽETOS IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2023 M. II KETV.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2023 M. I KETV.

MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITA  2023 M. I KETV

BIUDŽETOS IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2023 M. I KETV

2022 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

AIŠK.+RAŠTAS+2022+VARPELIS

2021 MOKESČIO NUSTATYTO IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS REIKMĖMS LĖŠŲ PASKIRSTYMO PANAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JAS REKOMENDACIJOS (2021 M.)

MOKESČIO NUSTATYTO IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS REIKMĖMS LĖŠŲ PASKIRSTYMO PANAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JAS REKOMENDACIJOS (2020 m.)

MOKESČIO  NUSTATYTO IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS REIKMĖMS LĖŠŲ PASKIRSTYMO PANAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JAS REKOMENDACIJOS (2019 m.)

MOKESČIO NUSTATYTO IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS REIKMĖMS LĖŠŲ PASKIRSTYMO PANAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JAS REKOMENDACIJOS   (2018 m.)

2 % paramos lėšų panaudojimo ataskaita  (20182019 m.)

 1,2 % paramos lėšų panaudojimas (20202021)

1,2 % paramos lėšų panaudojimas 2022 m.