Panevėžio lopšelio-darželio „VARPELIS“ darbuotojai

Eil.

Nr.

           VARDAS, PAVARDĖ PAREIGYBĖ
                                                     ADMINISTRACIJA
1. Jolanta Obrikienė Direktorė
2. Valdonė Abromikaitė Vyr. buhalteris
3. Vitalija Frankaitė Vyr.slaugytojas
4. Jurinta Šapnagienė Sekretorė
5. Aldona Morkūnienė Ūkvedė
PEDAGOGAI
7. Karolina Pakarklienė IU mokytoja
8. Aušra Zuozienė IU mokytoja
9. Dalia Neverauskienė IU mokytoja metodininkė
10. Regina Kulienė PU mokytoja
11. Vida Šidagienė IU mokytoja
12. Audronė Cicėnienė Vyresnioji IU mokytoja
13. Virginija Knoknerienė Vyresnioji IU mokytoja
14. Karolina Sereikaitė IU/PU mokytoja
15. Virginija Bubinienė Meninio ugdymo mokytoja
16. Vilija Sinkevičienė Logopedė metodininkė
17. Ingrida Švanė Logopedė metodininkė
18.
19.
 

 AUKLĖTOJŲ PADĖJĖJAI

20. Laimutė Pekeliūnienė Auklėtojos  padėjėja
21. Aušra Ratkevičiūtė Auklėtojos  padėjėja
22. Gražina Daučiūnienė Auklėtojos  padėjėja
23. Jolanta Jutinskienė Auklėtojos  padėjėja
24. Dalia Petrauskienė Auklėtojos  padėjėja
25. Rasa Dorošenkienė Auklėtojos  padėjėja
                                      APTARNAUJANTIS PERSONALAS
26. Vilma Petrauskienė Virėja
27. Martyna Kasperavičienė Virėja
28. Vilma Pilienė Kiemsargis
29. Antanas Purauskas Remonto darbininkas/budėtojas
30. Gintaras Urbelis Elektrikas
31.  Regina Spudulienė Valytoja – sandėlininkė