Panevėžio lopšelio-darželio „VARPELIS“ darbuotojai

Eil.

Nr.

           VARDAS, PAVARDĖ PAREIGYBĖ
                                                     ADMINISTRACIJA
1. Virginija Bubinienė Laikinai einantis pareigas direktorius
2. Jolanta Obrikienė Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
3. Valdonė Abromikaitė Vyr. buhalteris
4. VitalijaFrankaitė Vyr.Slaugytojas
5. Jurinta Šapnagienė Sekretorius/ūkvedys
PEDAGOGAI
7. Janina Purauskienė Vyresnioji auklėtoja
8. Aušra Zuozienė Auklėtoja
9. Dalia Neverauskienė Auklėtoja metodininkė
10. Violeta Požerskienė Vyresnioji auklėtoja
11. Violeta Jatužienė Vyresnioji auklėtoja
12. Audronė Cicėnienė Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė
13. Virginija Knoknerienė Vyresnioji auklėtoja
14. Danutė Meliūnienė Vyresnioji auklėtoja
15. Virginija Bubinienė Metodininkė meninio ugdymo pedagogė
16. Vilija Sinkevičienė Logopedė metodininkė
17. Ingrida Švanė Logopedė metodininkė
18. Karolina Sereikaitė Auklėtoja/priešmokyklinio ugdymo pedagogė
19. Vida Šidagienė Auklėtoja
                                             AUKLĖTOJŲ PADĖJĖJAI
20. Laimutė Pekeliūnienė Auklėtojos  padėjėja
21. Aušra Ratkevičiūtė Auklėtojos  padėjėja
22. Gražina Daučiūnienė Auklėtojos  padėjėja
23. Valė Šukienė Auklėtojos  padėjėja
24. Dalia Petrauskienė Auklėtojos  padėjėja
25. Rasa Dorošenkienė Auklėtojos  padėjėja
                                      APTARNAUJANTIS PERSONALAS
26. Vilma Petrauskienė Virėja
27. Martyna Kasperavičienė Virėja
28. Vilma Pilienė Kiemsargis
29. Antanas Purauskas Remonto darbininkas
30. Gintaras Urbelis Elektrikas
31. R.V.Virvičius Sargas
32. Lina Strazdienė Sargas
33. Antanas Smilga Sargas
34. Regina Spudulienė Valytoja