Panevėžio lopšelio-darželio „VARPELIS“ darbuotojai

EIL. NR. VARDAS, PAVARDĖ PAREIGYBĖ
ADMINISTRACIJA
1. Jolanta Obrikienė Direktorė
2. Eglė Mačinskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Inga Kadienė Vaikų maitinimo ir higienos administratorius
4. Renata Samuolienė Sekretorė/administratorė/ūkvedė
PEDAGOGAI
7. Karolina Pakarklienė IU mokytoja
8. Aušra Zuozienė PU mokytoja
9. Kristina Tautkienė IU mokytoja
10. Regina Kulienė  IU mokytoja
11. Austėja Gaučienė  IU mokytoja
12. Jurgita Žygelienė IU mokytoja
13. Karolina Platušienė IU mokytoja
14. Karolina Sereikaitė IU/PU mokytoja
15. Virginija Bubinienė Meninio ugdymo mokytoja
16. Edita Murinienė Logopedė
17. Ingrida Švanė Logopedė
18. Kamilija Steponaitienė PU mokytoja
19. Danutė Meliūnienė  IU/PU mokytoja
20. Justas  Milisevičius Logopedas
21. Mikaldė Valikonytė IU mokytoja
22. Daiva Vanagienė IU mokytoja

MOKYTOJŲ PADĖJĖJAI

20. Edita Rakauskienė IU mokytojo  padėjėja
21. Aušra Ratkevičiūtė IU mokytojo  padėjėja
22. Gražina Daučiūnienė IU mokytojo  padėjėja
23. Jolanta Jutinskienė IU mokytojo  padėjėja
24. Dalia Petrauskienė PU mokytojo  padėjėja
25. Rasa Dorošenkienė IU mokytojo  padėjėja
APTARNAUJANTIS PERSONALAS
26. Vilma Petrauskienė Virėja
27. Martyna Kasperavičienė Virėja
28. Vilma Pilienė Aplinkos tvarkytoja
29. Algimantas Neviera Nekvalifikuotų atsitiktinių darbų darbininkas/santechnikas
30. Gintaras Urbelis Elektrikas
31. Regina Spudulienė Sandėlininkė

Administratoriaus pareigybės aprašymas

Aplinkos tvarkytojo pareigybės aprašymas

Direktoriaus pareigybės aprašymas 

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Elektriko pareigybės aprašymas

Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Nekvalifikuotų atsitiktinių darbų darbininko pareigybės aprašymas

Pagalbinio darbininko virtuvėje pareigybės aprašymas

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Ikimokyklinio ugdymo  mokytojo pareigybės aprašymas

Sandėlininko pareigybės aprašymas

Santechniko pareigybės aprašymas

Sekretoriaus pareigybės aprašymas

Ūkvedžio pareigybės aprašymas

Vaikų maitinimo ir higienos administratoriaus pareigybės aprašymas

Valytojo pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybės aprašas (2023)

Įsakymas dėl pareigybių aprašymo tvirtinimo