Panevėžio lopšelis-darželis
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Steigėjas
Steigėjas
Partneriai
Partneriai

admin

→Mūsų įstaiga nuo 2021 m. vasario mėn. iki gruodžio mėn. vykdė aplinkosaugos švietimo projekto ,,Gamtos pažinimas mieso centre” veiklas. Aktyvus įstaigos bendruomenės narių tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas gerino tarpusavio santykius, skatino siekti bendro tikslo – vykdant aplinkosauginę veiklą, ugdyti vaikų ekologinį sąmoningumą bei skatinti gamtos pažinimą, puoselėjimą ir saugojimą įdomioje, palankioje eksperimentuoti, tyrinėti, ieškoti, atrasti, pažinti, aplinkoje. Projektų ir renginių inicijavimas darželio bendruomenei, miesto bei respublikos ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenėms, socialiniams partneriams,  padėjo įgyti, gilinti ir plėtoti teisingą požiūrį į aplinkos saugojimo problemas, formuoti aplinkai draugiškas vertybes, skiepyti meilę augalams ir gyvūnams. Š. m. gruodžio 17 d. vyko paskutinė projekto veikla – akcija ,,Papuoškime eglutę nykštukais”. Nykštukus iš antrinių žaliavų gamino vaikai, tėveliai ir darbuotojai. Buvo papuošta kiemo eglutė. 

Perspektyvoje planuojama projektą tęsti kuriant nauja sedukacines erdves darželio kieme, integruoti STEAM veiklas  tiriant gamtinę aplinką ir  atrasti gamtos saugojimo ir tausojimo galimybes, pagal galimybes aktyviau bendradarbiauti su socialiniais partneriais. 

 

INFORMUOJAME: Panevėžio miesto savivaldybė siekia išsiaiškinti su vietos bendruomene dėl neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) paslaugų prieinamumo, NVŠ mokyklų ugdymo paslaugų atitikties vartotojų poreikiams. Prašome pateikti savo nuomonę, užpildant  klausimyną, susijusį su NVŠ ir formalųjį švietimą papildančiu ugdymu (toliau – FŠPU) Panevėžyje.

https://www.panevezys.lt/lt/apklausa/nvs-apklausa-2021_3039.html

 

Vasara Panevėžio „Varpelyje“

Vasara Panevėžio ,,Varpelyje“

INFORMACIJA

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos
teritorijoje paskelbimo“
pakeitimo 2020 m. gruodžio 7 d. Nr. 1364

2.2.9.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.                                          

 

INFORMACIJA

NUSTAČIUS UGDYMO ĮSTAIGOJE KORONAVIRUSO INFEKCIJOS (COVID-19) ATVEJĮ, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA  PRIIMĄ SPRENDIMĄ DĖL LAIKINO VISOS AR DALIES UGDYMO ĮSTAIGOS VEIKLOS APRIBOJIMO/STABDYMO, AR  UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU.

 

INFORMACIJA

Daugiau informacijos – prisegtuke arba https://bit.ly/2TSlPEM